Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Onderzoek: wifi roaming in de bibliotheek

Nieuwsbericht
Vergelijken
2 september 2020
Bibliotheken bieden hun bezoekers vaak toegang tot het internet via gastwifi, waar veel gebruik van wordt gemaakt. Maar is deze gastwifi wel altijd veilig en gebruiksvriendelijk genoeg? De KB wil graag onderzoeken of bibliotheken behoefte hebben aan een veilige en gastvrije wifi-oplossing die bij meer openbare bibliotheken werkt: de roaming-variant.
Inhoudsblokken

Bij de roaming-oplossing maakt de gebruiker zich één keer bekend. Daarna kan hij bij een andere bieblocatie gelijk gebruikmaken van de wifi zonder opnieuw in te loggen. Bekende voorbeelden van roaming-oplossingen zijn eduroam, biebroam, publicroam en govroam. Deze oplossingen zijn echter alleen voor een bepaalde groep mensen, zoals eduroam alleen voor studenten is. De roaming-oplossing zorgt voor een veilige verbinding voor de gebruiker. 

In de meeste gevallen bieden openbare bibliotheken nu een beveiliging met een gedeeld wachtwoord (alle gebruikers hebben hetzelfde wachtwoord) of een wachtwoord (zoals geboortedatum) dat makkelijk te achterhalen is of een vinkje voor akkoord. Deze manier van beveiliging is kwetsbaar voor hackers.

Publicroam: veilige roaming-oplossing

Daarom wil de KB onderzoeken of bibliotheken behoefte hebben aan een roaming-oplossing. Naast de beveiliging vindt de KB het van belang dat juist bij openbare bibliotheken alle gebruikers mogen rekenen op een gratis en gastvrije wifi-omgeving. De KB is benaderd door het SIDN Fonds om eventueel met hen samen te werken. Het SIDN fonds zet zich in voor een sterk internet voor iedereen en ondersteunt Publicroam, dat elke bezoeker veilig en makkelijk toegang biedt tot wifi-gastnetwerken.

Publicroam richt zich op alle publiek gefinancierde instellingen en is daarom een goede oplossing voor multifunctionele accommodaties, waar ook de bibliotheek toe behoort.

Onderzoek: vul de vragenlijst in voor 1 oktober

We gaan de behoefte aan een roaming-oplossing onderzoeken door een klein aantal bibliotheken te bezoeken en door middel van een vragenlijst. De bezoeken met de betreffende bibliotheken zijn reeds ingepland.

Je kunt de vragenlijst anoniem invullen via deze link. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Meer informatie

De KB voert dit onderzoek samen met Dialogic uit. Daarnaast is de KB ook met BiSC en Cubiss in gesprek om te onderzoeken of en hoe de Biebroam en Publicroam elkaar kunnen versterken.