Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Rapportage Impactmonitor gepubliceerd

Nieuwsbericht
Vergelijken
13 maart 2024
De rapportage van de Impactmonitor staat online. Hierin vind je het verslag over de data die bibliotheken tussen 2019 en 2022 verzameld hebben over de modules Computer & Internet en E-overheid. Benieuwd welke impact deze cursussen rond basisvaardigheden hadden op deelnemers? Je leest het in het dossier.
Inhoudsblokken

Aan de cursussen deden meer vrouwen mee dan mannen, zo blijkt uit data: 68% tegen 32%. Bijna allemaal waren zij ouder dan 35 jaar. Veruit het grootste aandeel van de cursisten had Nederlands als moedertaal, circa 80%.

Redenen om een cursus te volgen

Mensen die een cursus binnen de module Computer & Internet volgden, deden dit significant vaker voor hun werk of om beter een baan te kunnen zoeken. Cursisten die een cursus over E-overheid volgden, deden dit significant vaker voor thuis. Deze laatste groep oefende thuis ook vaker dan de eerste.

Behaalde resultaten Computer & Internet-cursussen

Cursisten voerden na de cursus vrijwel alle vaardigheden significant vaker alleen uit op de computer dan dat ze daarvoor deden. Dat gold vooral voor het typen van teksten, het zoeken van informatie over cursussen, opleidingen en dergelijke, het kijken van foto’s of filmpjes, het zoeken van informatie van de gemeente, het opslaan van bestanden en het lezen van berichten op mijnoverheid. Na afloop vonden veel cursisten het leuker om de computer te gebruiken. Zij waren ook beduidend zelfstandiger geworden in het computergebruik.

Behaalde resultaten E-overheid-cursussen

Bij de E-overheid-cursussen zien we de allerhoogste stijging bij het inloggen met DigiD; voor de cursus deed 45% dit weleens zelfstandig, na de cursus doet 75% dit alleen. Ook het informatie vinden op een website van de overheid, inloggen met DigiD, post openen op MijnOverheid.nl, een DigiD aanvragen en online een afspraak maken ging beter. Ook hier gold dat cursisten na afloop van de cursus zelfstandiger geworden waren bij het computergebruik. Zij kunnen dus beter meedoen in de informatiesamenleving.

Meer weten?

Er zijn veel meer resultaten bekend over deze cursussen. Lees ze in het rapport of bekijk ze in het dashboard. Daar kun je filteren op jaar, provincie, soort bibliotheek qua omvang en individuele bibliotheek. 105 bibliotheken deden mee aan het verzamelen van de data.

Bibliotheekmonitor 2.0

De Impactmonitor is in 2023 opgegaan in de vernieuwde Bibliotheekmonitor. Hierin komen uiteindelijk drie onderzoeksinstrumenten samen: Bibliotheekmonitor, de Outputregistratietool en dus de Impactmonitor. Voortaan worden alle data dus via dit instrument verzameld. Ontdek meer over het impactdeel van de nieuwe Bibliotheekmonitor.