Onderzoek
Logo
Afbeelding

Impact meten met de Bibliotheekmonitor

Het impactonderdeel van de Bibliotheekmonitor biedt een verzameling van onderzoeksinstrumenten waarmee bibliotheken de effecten van cursussen, en in de toekomst ook ander aanbod, kunnen meten. Zo worden zij op eenvoudige en goedkope wijze gefaciliteerd in het uitvoeren van lokaal effectonderzoek. De resultaten uit de monitor helpen bij de evaluatie van educatieve programma’s en bij de verantwoording aan externe stakeholders.
Inhoudsblokken

Nieuwe Bibliotheekmonitor

De oude Impactmonitor liep op 31 december 2022 af. Vanaf oktober 2023 is het meten van impact onder gebracht in de Bibliotheekmonitor. In de nieuwe Bibliotheekmonitor worden de Bibliotheekmonitor, de Outputregistratietool en de Impactmonitor geïntegreerd binnen één onderzoeksplatform. Bekijk het nieuwsbericht voor meer informatie. Heb je nog vragen over de oude Impactmonitor? Neem contact op via impact@kb.nl 

Afbeelding
Stap 1
Voeg het aanbod waarvan je de impact gaat meten toe in de Bibliotheekmonitor
Bepaal voor welk aanbod je de effecten wilt meten. Voor nu is het alleen mogelijk om de impact van cursussen te meten. Vragenlijsten om de impact van andere activiteiten te meten worden later toegevoegd. Je kunt het hele jaar door onderzoek doen naar verschillende cursussen en cursusrondes.
Afbeelding
Stap 2
Registreer de kenmerken en de opbrengsten van het aanbod
Voordat je kan beginnen met het meten van impact registreer je eerst de achtergrondkenmerken, zoals het aantal bijeenkomsten en de wijze van begeleiding, en de opbrengsten, zoals het aantal deelnemers. Pas wanneer je dit hebt gedaan kun je beginnen met impact meten.
Afbeelding
Stap 3
Begin met het meten van impact
Meet de impact van je aanbod door respondenten een vragenlijst voor te leggen. Dat kan digitaal, maar ook in print. Met de vragenlijst wordt gemeten wat de respondenten geleerd hebben en hoe zij de cursus of activiteit hebben ervaren en beoordelen.

Hoe werkt het?

Om impact te meten via de Bibliotheekmonitor dien je een account te hebben voor het portaal van de Bibliotheekmonitor. Heb je nog geen account, vraag deze dan aan via onderstaande knop.

In het portaal van de Bibliotheekmonitor kun je vervolgens het aanbod toevoegen waarvan je de impact wilt gaan meten. Voordat je begint met de impactmeting registreer je eerst de achtergrondkenmerken van het aanbod en na afloop registreer je de opbrengsten, zoals het aantal deelnemers.

Wanneer je de kenmerken en opbrengsten hebt geregistreerd, kun je de impact gaan meten. De impact wordt gemeten door een vragenlijst die aan het einde van de cursus of activiteit aan de respondent wordt voorgelegd. De vragenlijst kan op verschillende manieren ingevuld worden: digitaal, via een link of QR-code, via een uitnodiging per e-mail of door de respondenten een schriftelijke vragenlijst te laten invullen. Welke methode je kiest hangt af van de doelgroep. 

In de handleiding lees je alles over de stappen die je volgt om impactonderzoek via de Bibliotheekmonitor uit te voeren. Kom je er niet uit, kijk dan bij de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.

Vragenlijsten

De Bibliotheekmonitor bevat verschillende modules met bijbehorende vragenlijsten die bibliotheken kunnen inzetten bij het meten van de effecten van cursussen en taalactiviteiten in de bibliotheek. Je vindt de vragenlijsten hieronder.

Voor nu is het alleen mogelijk om de impact van cursussen te meten. Vragenlijsten om de impact van andere activiteiten te meten worden later toegevoegd.

Vragenlijsten Impactmonitor