Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Reminder: deelname online enquête gecijferdheid

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 september 2023
Het collectief Gecijferdheid Telt Mee! onderzoekt wat bibliotheken zoal doen op het gebied van volwasseneneducatie en basisvaardigheden, specifiek gecijferdheid. Zij verzoekt bibliotheken (die dat nog niet deden) om de online enquête hierover in te vullen.
Inhoudsblokken
Gecijferdheid telt mee, logo

Bij basisvaardigheden kan het gaan over geletterdheid (kunnen lezen en schrijven), gecijferdheid (kunnen omgaan met getallen om ons heen) en digitale vaardigheden.

Alle betrokkenen van de bibliotheek 

In opdracht van het ministerie van OCW heeft het collectief Gecijferdheid Telt Mee! (Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en CINOP-ecbo) een online enquête opgesteld. De bibliotheek is een belangrijke speler in de ondersteuning van burgers naar zelfredzaamheid, en dus voor het collectief een belangrijke doelgroep. 
De enquête is dan ook bedoeld voor alle betrokkenen bij de volwasseneneducatie in jouw organisatie. Het gaat om coördinatoren, docenten, vrijwilligers enzovoort van alle vestigingen van de bibliotheek. Wil je de vragen beantwoorden en jouw collega's op de enquête attenderen? Uiteraard alleen als je dat niet nog eerder hebt gedaan. 

Herhaalde oproep

Deze oproep is eerder aan bibliotheken gedaan. Per abuis was de KB bij deze oproep niet betrokken.  De enquête heeft al een behoorlijk aantal reacties opgeleverd. Om nog meer respons op te halen, publiceren we deze reminder. 

Uitkomsten

Met een ruime respons ontstaat een goed beeld van de activiteiten, successen en belemmeringen. De uitkomsten van de enquête vormen hiermee belangrijke input voor toekomstig beleid van het collectief Gecijferdheid Telt Mee!. De uitkomsten van de enquête vormen hiermee belangrijke input voor toekomstig beleid van het ministerie van OC&W, en van bibliotheken, taalhuizen en gemeenten.

Online enquête 

Naar de online enquête gecijferdheid
Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Veel dank voor je medewerking.