Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Reminder: vaststellingsverzoeken IDO-subsidie

Nieuwsbericht
Vergelijken
4 augustus 2023
Bibliotheken die in de periode 2019-2022 deelnamen aan het programma Digitale inclusie, dienen vóór 1 september 2023 hun vaststellingsverzoek in te dienen bij de KB. Deze verplichting is eerder vermeld in de verleningsbeschikkingen die deze bibliotheken ontvingen. POI's dienen hun vaststellingsverzoek over de subsidie voor 2022 aan te leveren vóór 30 september 2023.
Inhoudsblokken
Informatiepunt Digitale Overheid, logo

Bibliotheken

Dien je IDO-vast­stellings­verzoek over 2019-2022 vóór 1 september 2023 in bij de KB. Voeg hierbij de bijbehorende documenten voor de subsidie Digitale inclusie over de periode 2019-2022, en activiteiten in 2023 tot 1 mei. 

Mail je vaststellingsverzoek met bijlagen vóór 1 september aan het Subsidieloket, subsidieloket@kb.nl.   
Zie ook deze brief over de verantwoording

Verplichtingen

Onderstaande verplichtingen zijn ook opgenomen in de 3 verleningsbeschikkingen die de bibliotheken in de periode 2019-2023 voor deze subsidie hebben ontvangen.

  • Voor alle deelnemende bibliotheken is het verplicht om als verantwoording de speciale module van de Bibliotheekmonitor van 2019 t/m 2023 in te vullen.
  • Voor alle deelnemende bibliotheken is het verplicht om een verantwoording over de overbruggingssubsidie (die is verleend in februari 2023) in te dienen. Dat is niet afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag. Als je een restantbedrag uit 2022 hebt overgehouden, vragen we je dit bedrag ook op te nemen in deze verantwoording.  
    De verantwoording bestaat uit een activiteitenverslag en een financieel verslag. Als de overbruggingssubsidie hoger was dan € 25.000, dan is een accountantsverklaring bij het financiële verslag verplicht. De KB vergoedt de deze accountantskosten. Je kunt de factuur voor deze verklaring, met de offerte van de accountant inleveren bij het Subsidieloket. 
  • Heb je alle jaren (2019-2022) een subsidie hoger dan € 25.000,- verleend gekregen? Dan dien je de jaarrekeningen van 2019 t/m 2022, inclusief de accountantsverklaring bij elke jaarrekening, aan te leveren. Daarnaast dient elke jaarrekening een paragraaf over Digitale inclusie te bevatten. 
  • Heeft jouw bibliotheek alleen in februari 2022 een subsidie hoger dan € 25.000,- verleend gekregen? En was het totale subsidiebedrag dat je voor 2019-2021 verleend hebt gekregen lager? Dan hoef je alleen de jaarrekening van 2022 inclusief accountantsverklaring in te dienen. Daarnaast moet je in de jaarrekening een aparte paragraaf over Digitale inclusie opnemen.  
  • Heb je alle jaren (2019 t/m 2023) een subsidie verstrekt gekregen die lager was dan € 25.000,-? Dan hoef je alleen de verantwoording over de overbruggingssubsidie bij ons in te dienen. 

POI's

Dien je vaststellingsverzoek over de subsidie 2022 vóór 30 september 2023 in. De subsidie mocht ingezet worden in de periode 1 januari 2022 tot 30 juni 2023. 

Voor de volledigheid: POI's ontvingen op 27 juli per mail een brief met informatie over het aanvragen van de subsidie voor 2023. Zie ook dit nieuwsbericht

Vragen?

Vragen over de verantwoording kun je mailen aan het Subsidieloket. Vanwege vakanties zijn we tot 21 augustus minder goed bereikbaar. We vragen je begrip als je hierdoor langer op een antwoord moet wachten.