Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Succes! aangevuld met oefeningen digitale vaardigheden

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 januari 2024
Stichting Lezen & Schrijven heeft de lees- en schrijfmethode Succes! aangevuld met oefeningen voor digitale vaardigheden. De nieuwe serie lesmateriaal bestaat uit themaboekjes, een digitaalhulp en een e-learning die vraaggericht ingezet kunnen worden.
Inhoudsblokken
Vrouw met laptop op schoot

De Succes!-reeks biedt vaardigheden aan in de context van het dagelijks leven. Taal-, reken- en digitale vaardigheden worden hierbij gecombineerd. Laaggeletterden kunnen oefenen met digitale vaardigheden die aansluiten bij hun behoefte, als ze werken met de lesmethode Succes!. 

Met deze uitbreiding komt Stichting Lezen en Schrijven tegemoet aan de behoeften van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, en die niet digitaal vaardig genoeg zijn om volledig mee te kunnen doen.

Lees het volledige bericht op de website van Tel mee met Taal.