Basisvaardigheden volwassenen
De bibliotheek kan basisvaardigheden op veel manieren aanbieden. Losse cursussen, een Taalpunt, een Taalcafé. Als je het echt goed wilt aanpakken, bouw je aan een DigiTaalhuis.
Inhoudsblokken

Een (Digi)Taalhuis is een samenwerkingsverband van lokale organisaties die in opdracht van en samen met de gemeente werken aan een integrale aanpak van geletterdheid en overige basisvaardigheden. Een of meer partners heeft een aanbod van basisvaardigheden. Dit kan informeel, non formeel of formeel zijn en aangeboden worden door publieke of private partners.

De dagelijkse leiding is in handen van een stuurgroep waarin meerdere partners en de opdrachtgever vertegenwoordigd zijn. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de stuurgroep zijn beschreven in een samenwerkingsovereenkomst of convenant. De taken en beoogde resultaten van het DigiTaalhuis worden beschreven in een (meerjaren)beleidsplan. Hierin zijn in elk geval opgenomen: het inhoudelijk werkplan, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen bij het DigiTaalhuis en de financiële dekking.

Subsidieregeling 2020-2023 gepubliceerd

De subsidieregeling Certificering taal­huizen 2020-2023 is gepubliceerd. Deze geldt voor taalhuizen die een certifice­rings­traject hebben door­lopen en hiervoor na afloop een nota hebben ontvangen van CBCT. Lees meer over het reglement in de Tijdelijke subsidieregels certificering Taalhuizen 2020-2023. Je kunt subsidie aanvragen via dit formulier.

Zie ook de themapagina Certificering DigiTaalhuis.

Webinar Certificering Taalhuizen

Op 25 februari 2021 vond het webinar Certificering Taalhuizen plaats. Bekijk het webinar.  

Download de presentaties:

Bouwstenen voor een duurzaam DigiTaalhuis

Voor het DigiTaalhuis zijn 10 bouwstenen ontwikkeld, als hulp om gestructureerd te werken aan de kwaliteit. Ze gaan onder andere over de inzet van vrijwilligers, de coördinatie, welke lesmaterialen je voor welke doelgroep inzet en de onderlinge samenwerking.

Bekijk de bouwstenen op de website van CBCT.

Taalcafé, Taalpunt, Taalhuis

DigiTaalhuis, Taalhuis, Taalpunt, Taalcafé – er zijn veel termen voor plekken waar cursussen (en informatie over) basisvaardigheden worden georganiseerd. Natuurlijk kiest de bibliotheek zelf een term. Op deze website hanteren wij de onderverdeling:

  • Een DigiTaalhuis (of Taalhuis) voldoet aan de kenmerken zoals hierboven beschreven. Wij geven de voorkeur aan 'DigiTaalhuis' omdat digitale vaardigheden bij het aanbod horen.
  • Een Taalpunt geeft informatie óver (cursussen) basisvaardigheden.
  • Een Taalcafé kan een dienst zijn binnen het pakket van de bibliotheek.