Basisvaardigheden volwassenen

DigiTaalhuis

De bibliotheek kan basisvaardigheden op veel manieren aanbieden. Losse cursussen, een Taalpunt, een Taalcafé. Als je het echt goed wilt aanpakken, bouw je aan een DigiTaalhuis.
Inhoudsblokken
Body

Een DigiTaalhuis is een herkenbare fysieke plek voor volwassenen. Hier leren zij beter lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer en internet. Zij volgen er cursussen of worden doorverwezen van of naar andere instellingen. Lokale partners bouwen en onderhouden het DigiTaalhuis, met professionals en vrijwilligers.

De bouwstenen van een duurzaam DigiTaalhuis vind je hieronder omschreven (door Taal voor het Leven en de KB). Deze kenmerken moeten terugkomen in je plan. Beschrijf voor ieder onderdeel hoe je het realiseert en wie waarvoor verantwoordelijk is. Om de resultaten goed te kunnen meten, definieer je de doelstellingen zo SMART mogelijk: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Bouwstenen voor een duurzaam DigiTaalhuis

Body

Een DigiTaalhuis:

 1. Is een fysieke plek - herkenbare in de stad of het dorp, vaak in de bibliotheek.
 2. Draait om samenwerking - tussen meer lokale organisaties met (delen van) het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven (TvhL).
 3. Heeft een meerjarig beleidsplan - met hierin opgenomen de financiële dekking.
 4. Biedt overzicht van lokaal aanbod - dat bezoekers onder begeleiding kunnen raadplegen, en draagt zorg voor het actueel houden hiervan op Taalzoeker.nl en Digitaalhulpplein.nl (door je gegevens op te nemen in de landelijke databank G!DS).
 5. Werft actief cursisten - en verzorgt scholing van mensen die over onvoldoende basisvaardigheden beschikken.
 6. Werkt met vrijwilligers - die de basistraining van Taal voor het Leven hebben gevolgd, afhankelijk van de al aanwezige kennis.
 7. Heeft een basiscollectie - van lees-, les- en toetsmaterialen (fysiek en digitaal) voor laaggeletterden om mee te kunnen oefenen.
 8. Verzekert zich van een onderwijskundig specialist - voor intakes van cursisten en om vrijwilligers te helpen met didactische vragen.
 9. Organiseert de kwaliteitsbewaking - door monitoring van effecten, registratie van aantallen en deelname aan (landelijke) intervisie.

Bekijk deze bouwstenen in Bouwstenen voor een duurzaam Taalhuis,Taal voor het Leven en de KB, november 2015.

Taalcafé, Taalpunt, Taalhuis

Body

DigiTaalhuis, Taalhuis, Taalpunt, Taalcafé – er zijn veel termen voor plekken waar cursussen (en informatie over) basisvaardigheden worden georganiseerd. Natuurlijk kiest de bibliotheek zelf een term. Op deze website hanteren wij de onderverdeling:

 • Een DigiTaalhuis (of Taalhuis) voldoet aan de kenmerken zoals hierboven beschreven. Wij geven de voorkeur aan 'DigiTaalhuis' omdat digitale vaardigheden bij het aanbod horen.
 • Een Taalpunt geeft informatie óver (cursussen) basisvaardigheden.
 • Een Taalcafé kan een dienst zijn binnen het pakket van de bibliotheek.