Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Thema Gezondheid: nieuws vanuit het Rijk

Nieuwsbericht
Vergelijken
3 maart 2023
Het thema gezondheid, de roep om hulp bij digitale zorg, én de rol die bibliotheken kunnen spelen, krijgen de nodige aandacht, ook bij VWS en in de Tweede Kamer. In de toolkit Gezondheid vind je alle informatie waarmee jouw bibliotheek kan starten of verdergaan met het thema. Je POI kan je hierbij ondersteunen.
Inhoudsblokken
Arts en patiënt met tablet

RIVM: bibliotheek maakt digitale zorg toegankelijker 

Recent is de e-healthmonitor 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Als onderdeel van de monitor verscheen het RIVM-rapport Hulp bij digitale zorg vanuit de bibliotheek als onderdeel van het sociaal domein.  

Het RIVM, onderzoeksinstituut Nivel en het National eHealth LivingLab (NeLL) onderzochten de rol van bibliotheken bij het toegankelijk maken van digitale zorg. De onderzoekers zijn positief over het cursusaanbod van bibliotheken, waaronder DigiVitaler. Door mensen kennis te laten maken met digitale zorg en ermee te laten oefenen, wordt de digitale zorg toegankelijker gemaakt. Mensen krijgen meer zelfvertrouwen en vaardigheden om digitale middelen te gebruiken. 

De onderzoekers adviseren het ministerie om meer aandacht te besteden aan burgers, cliënten en patiënten die minder digitaal vaardig zijn. Zij benadrukken het belang van een goede verwijsstructuur zodat mensen ondersteuning en hulp kunnen krijgen bij digitale zorg.  

Nieuwe rijksmiddelen voor onder meer gezondheidsbevordering  

Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) hebben de Tweede Kamer het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het doel van het akkoord is sport, bewegen, gezondheidsbevordering en cultuurparticipatie te stimuleren en de sociale basis te versterken. Het akkoord is ondertekend door de VNG, GGD GHOR Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.  

Van 2023 tot 2026 zijn er middelen beschikbaar via een (nieuwe) specifieke uitkering aan gemeenten. Voor bibliotheken die willen inzetten op het thema gezondheid liggen hier kansen voor financiering. Verschillende bibliotheken zijn hierover al in gesprek met hun gemeente. 

Toolkit Gezondheid 

Klik voor meer informatie over de toolkit Gezondheid.