Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Theory of Change voor Gecijferdheid

Nieuwsbericht
Vergelijken
12 oktober 2023
Onlangs verscheen een Theory of Change (ToC) voor gecijferdheid. Een ToC, ook wel verandertheorie, helpt jouw bibliotheek om impact beter zichtbaar te maken. Deze ToC geeft inzicht in de impactdoelstelling, belangrijkste effecten en hoe activiteiten tot verandering leiden. Je kunt hem aanpassen. Probiblio ontwikkelde de ToC samen met CINOP, Bibliotheek AanZet en DOK Delft.
Inhoudsblokken
Gecijferdheid telt mee, logo

Een verandertheorie maakt expliciet welke veranderingen (effecten) in gang worden gezet met de activiteiten. Je geeft visueel en logisch weer welke veranderingen bij wie optreden als gevolg van de activiteiten. Elke verandering moet logischerwijs op een andere verandering kunnen volgen: het is een schakel van oorzaak en gevolg. Een verandertheorie is als het ware een routekaart van stappen die je moet doorlopen om tot je doel en maatschappelijke verandering te komen.

De nieuwe ToC gecijferdheid geeft inzicht in de impactdoelstelling, belangrijkste effecten en hoe activiteiten tot verandering leiden. Inclusief narratief die je helpt het schema beter te begrijpen. De ToC is bewerkbaar zodat je er binnen jullie lokale context mee aan de slag kunt. 

Download

Theory of Change Gecijferdheid