Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Zorgprofessionals en taalontwikkeling van het jonge kind

Nieuwsbericht
Vergelijken
2 juni 2023
Aandacht voor de taalontwikkeling van het jonge kind is in het begeleidingstraject van aanstaande en prille ouders nog vrij beperkt. Dat blijkt uit het onderzoek van Cubiss.
Inhoudsblokken
Man en baby bekijken babyboekje

Door BoekStart ontdekken veel jonge ouders het belang van lezen. Maar die boodschap kan nog beter landen als ook de verloskundige en de kraamhulp al wijzen op het nut (en niet te vergeten ook het plezier!) van samen lezen met je baby.

Kennis over samenwerkingspartners

Na een oproep van Cubiss bleken bibliotheken vooral behoefte te hebben aan kennis over mogelijke samenwerkingspartners. Het ging om de vraag wat bijvoorbeeld consultatiebureau-artsen, wijkverpleegkundigen en kraamverzorgenden al weten over de taalontwikkeling van jonge kinderen. Dat leidde tot een kwalitatief onderzoek.

Inzichten

Dit onderzoek leidde tot de constatering dat er nog niet veel aandacht is voor de taalontwikkeling van het jonge kind. Daarnaast hebben zorgprofessionals nog een vrij traditioneel beeld van de bibliotheek. Maar zodra de geïnterviewde zorgprofessionals kennismaakten met de dienstverlening aan jonge gezinnen, stonden ze open voor een nauwere samenwerking met de bibliotheek. Een mooie uitgangspositie voor een structurele en inhoudelijke samenwerking met deze professionals rond het jonge gezin.

Meer informatie en downloads

Lees het volledige bericht en download het rapport Samenwerking bibliotheek en kraamzorg Limburg en de bijbehorende infographic via de website van Cubiss.