Logo
Afbeelding

Afgeronde onderzoeksprojecten over de Bibliotheek voor de Toekomst

Inhoudsblokken

Commissie Cohen: Bibliotheek van de toekomst

In 2013 heeft een externe commissie, onder leiding van Job Cohen, een toekomstperspectief ontwikkeld voor de openbare bibliotheek in 2025. Het resultaat hiervan is de publicatie Bibliotheek van de toekomst: knooppunt voor kennis, contact en cultuur. Het doel van de publicatie was om zowel bibliotheken en gemeenten als de provinciale en landelijke overheid houvast te bieden bij het maken van keuzes voor de toekomst. Daarnaast diende het toekomstperspectief als input voor discussie over toekomstige functies van de openbare bibliotheek en de invulling daarvan.

In het kader van het toekomstperspectief verschenen verschillende publicaties:

Toekomst lokaal bibliotheekbestel

Als vervolg op het rapport Cohen werkte de commissie Toekomst lokaal bibliotheekbestel, onder leiding van Arjen Gerritsen, in 2016 aan een advies over de concrete invulling van de maatschappelijke opdracht van bibliotheken in de lokale situatie. Doel van het advies was om de openbare bibliotheken verdere richting geven bij de invulling van een volwaardige bibliotheekfunctie in de lokale situatie.

Het advies, getiteld Van boekenbewaarplaats naar vitale schakel, is op 14 december gepresenteerd en aangeboden aan de KB, de VOB, het ministerie van OCW en de VNG.