Logo
Afbeelding
icoon

Geïnformeerd burgerschap voor iedereen

Of het gaat om het beoordelen van nieuws en informatie of communicatie met de overheid: digitale geletterdheid is essentieel om te participeren in de samenleving. Exclusie dreigt voor mensen met een lagere sociaaleconomische achtergrond. In een meerjarig onderzoeksprogramma doet de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de individuele, sociale en technologische factoren die de ontwikkeling van digitale geletterdheid stimuleren en verhinderen.
Inhoudsblokken

Het onderzoek richt zich op twee groepen: kinderen tussen 8 en 12 jaar, wier mediaconsumptiegewoonten zich ontwikkelen binnen de familie en het onderwijs, en laaggeletterde volwassenen, bij wie een gebrek aan digitale vaardigheden kan leiden tot digitale exclusie. Dit onderzoeksprogramma richt zich op strategieën voor stakeholders om digitale geletterdheid te faciliteren om zo bij te kunnen dragen aan digitale samenlevingen waarin alle burgers kunnen participeren. Naast de KB zijn Kinderopvang SKSG, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Alfa College en Biblionet Groningen consortiumpartners in dit onderzoeksproject. 

Interviews met de onderzoekers

Hoe vergaat het de onderzoekers in dit project achter de schermen? We spraken met promovendi Denise Mensonides en Alex Smit over hun doelen, de voortgang en de voorlopige resultaten.

Afbeelding
Denise Mensonides
‘Digitale geletterdheid creëer je samen’
In gesprek met Denise Mensonides
Afbeelding
Alex Smit
'Digitaal is overal'
In gesprek met Alex Smit