Logo
Afbeelding
Educatie pictogram

Kenniscoalitie

Vanuit het programma Bibliotheek van de Toekomst willen we het onderzoek van en voor de sector een nieuwe impuls geven. Dat doen we niet alleen, maar samen met branche-instellingen zoals SPN, de POI’s, onderzoeksinstituten en bibliotheekorganisaties. In 2020 start de KB daarom met de Kenniscoalitie, een samenwerkingsverband tussen branchepartners dat erop gericht is in gezamenlijkheid toe te werken naar een gemeenschappelijke kennisbasis voor het bibliotheekveld.
Inhoudsblokken

Doel

De Kenniscoalitie richt zich op uitwisseling, signalering en agendering. Gezamenlijk bespreken we wat er speelt binnen en buiten de sector en wat er op ons af komt. We onderzoeken wat de mogelijke invloed is van trends, welke kennis nodig is om deze het hoofd te kunnen bieden en hoe we die kennis als branche kunnen ontwikkelen.

Aansluiten?

Ben je een strategisch denker? Heb je goed overzicht van wat er speelt in de sector? En wil je op organisatie-overstijgend niveau meewerken aan een stevig kennisfundament? Meld je dan bij ons en we benaderen je als de Kenniscoalitie aftrapt.

Twee vrouwen in bibliotheek