Onderzoek
Logo
Afbeelding
Workshop

MAKERLAB

MAKERLAB is een proeftuin voor vernieuwing rondom makerplaatsen in bibliotheken. Binnen dit tweejarige project wordt ontwerpend onderzoek gedaan naar de programmering en inrichting van makerplaatsen in hun specifieke lokale context, en worden nieuwe methodes ontwikkeld voor het monitoren van de impact van makerplaatsen. De ontwikkelde aanpak zal worden opgenomen in visietrajecten, zoals Leven Lang Ontwikkelen en Digitale geletterdheid, en landelijke (onderzoeks)instrumentaria die voor de hele sector beschikbaar zijn. Het project loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.
Inhoudsblokken

Subsidie

Stichting Pica heeft aan de KB een subsidie toegekend voor het project MAKERLAB. Op acht plaatsen in het land worden makerplaatsen ingericht waarin wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van programmering, uitrusting en inbedding in de lokale omgeving. Het project is een samenwerking van TU Delft, Hogeschool Rotterdam, Fers, Bibliotheek Hoeksche Waard, Bibliotheek Oldenzaal, Bibliotheek Rivierenland, Bibliotheek Zuidoost Fryslân, de Bibliotheek Hilversum, de Bibliotheek Westland, de Bibliotheek Rijn en Venen en ZINiN.

Samenwerking en netwerk

In dit project staat samenwerking centraal. De acht bibliotheken zullen fungeren als living lab: zij zullen experimenteren met het ontwerp, de inrichting en de programmering van hun makerplaats. Binnen het project is monitoring van de impact een belangrijk element, evenals netwerkvorming en kennisdeling. Er wordt een peer group gevormd met voorlopers uit de sector, die fungeren als critical friends. De opgedane kennis wordt op verschillende momenten gedeeld met het bibliotheekveld en met experts uit andere sectoren, zodat iedereen van dit project profiteert.

Makerplaatsen

Een makerplaats is een publiekelijk toegankelijke creatieve doe-het-zelfruimte waar mensen kunnen samenkomen om te creëren, uit te vinden en te leren. Ze sluiten aan op de natuurlijke behoefte van mensen om te leren door te maken. In de context van een leven lang ontwikkelen zijn bibliotheken de aangewezen plek om levenslange nieuwsgierigheid te voeden.

Handboek Makerlab

De inzichten van project Makerlab zijn nu gebundeld in het Handboek MAKERLAB, een praktische publicatie voor beleidsmakers en medewerkers. Download het handboek via de link hieronder.

Toolkit MAKERLAB

In deze toolkit vind je alle documenten waarnaar verwezen wordt in het Handboek MAKERLAB, zoals de designbestanden voor de BOXIT en meetinstrumenten voor de impactmeting.

MAKERLAB – proeftuin voor vernieuwing

Makerplaats in de Bibliotheek

Meer lezen