Logo
Afbeelding

Persoonlijke ontwikkeling

Binnen deze onderzoekslijn staan de behoeften van vaardige burgers – werkzaam, studerend of gepensioneerd – centraal. Het gaat hierbij om het toerusten van burgers met de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben voor professionele doelen. Ook is het doel mensen die willen leren vanuit een persoonlijke motivatie te faciliteren. We kijken naar ‘leren’ in de volle breedte en stellen de vraag hoe bibliotheken hierin een betekenisvolle rol spelen en kunnen spelen.
Inhoudsblokken

Projecten en activiteiten

Makerplaatsen in openbare bibliotheken

In makerplaatsen bieden bibliotheken de ruimte, apparatuur en begeleiding om bezoekers te laten ontdekken, leren en proberen. Spelenderwijs leren ze met nieuwe apparatuur omgaan en doen ze belangrijke 21ste-eeuwse vaardigheden op, zoals mediageletterdheid, kritisch denken, communicatie, samenwerking en creativiteit.

In 2018 en 2019 is in een samenwerking met Hogeschool Rotterdam en TU Delft onderzoek gedaan naar de inrichting en de didactiek van makerplaatsen in bibliotheken. Met een landelijke enquête is de stand van zaken voor makerplaatsen en maakactiviteiten in bibliotheken geïnventariseerd. In de tweede helft van 2020 kreeg het onderzoek naar makerplaatsen een vervolg in de vorm van MAKERLAB.

Belangrijke links