SMILES - jeugd weerbaar maken tegen nepnieuws

Waarheid en desinformatie zijn steeds lastiger van elkaar te onderscheiden. De coronacrisis maakte deze problematiek nog duidelijker zichtbaar. Met het door de Europese Unie gehonoreerde SMILES-project (Innovative MethodS for Media & Information Literacy Education involving Schools and LibrarieS) slaan drie Europese landen daarom de handen ineen om nieuwe methoden voor media- en informatievaardigheden te ontwikkelen.
Inhoudsblok

Veilig digitaal

Aan dit project nemen bibliotheken, organisaties voor mediageletterdheid en onderzoeksinstituten uit Nederland, België en Spanje deel. De KB fungeert als projectcoördinator. Met dit project hopen de deelnemende organisaties een bijdrage te leveren aan een veilige en verantwoordelijke omgang van jeugd met digitale technologie. Ook werken zij aan de verkenning en ontwikkeling van de rol van openbare bibliotheken op dit vlak, in samenwerking met het onderwijs.

Nepnieuws

Workshops

Om dit te bereiken worden dertig leraren en dertig bibliothecarissen opgeleid om op middelbare scholen in België, Spanje en Nederland workshops over nepnieuws te verzorgen. Hierbij wordt een train de trainer-methode gehanteerd, waarbij de workshopgevers kennis aan elkaar doorgeven. Het doel is minimaal zeshonderd leerlingen tussen twaalf en vijftien jaar te bereiken. Om de trainers te ondersteunen en hen te laten kennismaken met digitaal leren, worden een handleiding en een digitale toolkit ontwikkeld. De wens is dat bibliotheken en middelbare scholen ook na dit project zullen blijven samenwerken om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan.

Impactmeting

De effecten van deze workshops zullen uitgebreid worden gemeten en geanalyseerd. Hierbij is ook aandacht voor de eventuele verschillen in onderwijssysteem en cultuur in de drie deelnemende landen, die geregeld bijeen zullen komen om de stand van zaken te vergelijken.

Looptijd en partners

Het project loopt van 2021 tot 2023. Naast de KB nemen ook de Haagse Hogeschool, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Fundación Goteo, de Media & Learning Association en Public Libraries 2030 deel.

Afbeelding
Cofunded by Erasmus+