Logo
Afbeelding
Wegwijzer

Datalandschap

Tijdens de tweede sessie werd een overzicht geboden van de instrumenten die al beschikbaar zijn om onderzoek te doen naar het functioneren van de bibliotheek: de Bibliotheekmonitor, de Impactmonitor, Bibliotheekinzicht en het Datawarehouse. Veel bibliotheken en POI’s bleken wel bekend met deze instrumenten, maar konden niet goed aangeven wat binnen de organisatie met de tools gebeurde. Vooral de dashboards en infographics bleken relatief onbekend, maar werden met enthousiasme ontvangen.
Inhoudsblokken

Ook andere voor de bibliotheek relevante databronnen – extern dan wel intern – kwamen voorbij, met de focus op een diversiteit aan onderwerpen. Denk aan data over de collectie, programma’s, klanten, online communicatie, personeel en financiën, maar bijvoorbeeld ook data uit externe databronnen, zoals informatie over leefstijl (Mosaic) en sociaal-demografische gegevens over het werkgebied, bijvoorbeeld van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Waarstaatjegemeente (VNG). Onderstaande afbeelding biedt een vereenvoudigd overzicht van het omvangrijke en diverse datalandschap rondom bibliotheken.

Afbeelding
HAMUD datalandschap