Onderzoek

Haal meer uit data

In de steeds verder digitaliserende wereld van vandaag worden data ook wel het nieuwe goud of de olie van de economie genoemd. Ook onder bibliotheken is steeds meer belangstelling voor werken met data. De hoeveelheid beschikbare data over diensten, gebruik en gebruikers neemt toe. Ook de behoefte om die data te kunnen omzetten in waardevolle inzichten, marketingmogelijkheden en efficiencydoeleinden groeit. Daarnaast zijn steeds meer tools en technieken beschikbaar om data te kunnen omzetten in klantinzichten en betere besluiten. Organisaties slagen er daardoor steeds beter in die informatie optimaal te benutten.
Inhoudsblokken

In het project Haal meer uit data werkt de KB samen met bibliotheken en POI’s aan een aanpak om de eerste stappen te zetten richting datageïnformeerd werken. Daarbij is veel aandacht voor het beter inzetten van de bronnen en instrumenten die er al zijn, zoals de landelijke onderzoeksinstrumenten en het Datawarehouse. Deelnemers gaan sinds 2020 jaarlijks in een vijftal workshops aan de slag met het vergroten van hun inzicht in de beschikbare data en instrumenten en het ontwikkelen van een plan van aanpak om datageïnformeerd werken te introduceren binnen hun eigen werk en binnen de organisatie.

In 2021 is het project meer gericht op het in praktijk brengen van deze kennis, het oefenen met nieuwe werkwijzen en het uitwisselen van ervaringen. Ook in 2022 en 2023 is Haal meer uit data op deze voet voortgezet. Er worden niet alleen plenaire kennisbijeenkomsten georganiseerd, maar deelnemers gaan ook met verschillende datavraagstukken aan de slag. Het project is in 2023 voortgezet met grotendeels dezelfde deelnemers als in 2022 en een aantal nieuwe deelnemers. Bibliotheken en POI’s die eerder niet meededen, maar dat in 2023 wel graag zouden doen, worden uitgenodigd zich aan te melden via bibliotheekonderzoek@kb.nl.

Doelen

Met het project Haal meer uit data werken de KB, POI’s en openbare bibliotheken gezamenlijk aan het bereiken van de volgende doelen:

  1. Alle deelnemers aan Haal meer uit data (OB’s, POI’s en KB) zijn ieder vanuit eigen startpunt (niveau) meer zelfredzaam data geïnformeerd en impact gedreven aan het werk, omdat we als sector impact teweeg willen brengen bij bijvoorbeeld de gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven, verbeteren interne bedrijfsprocessen, evaluatie lokale dienstverlening, etc.
  2. Alle deelnemers weten elkaar te vinden bij een hulpvraag, omdat we elkaar verder kunnen helpen. We creëren en faciliteren een lerend netwerk.
  3. We weten welke data en instrumenten nodig zijn om als OB-netwerk meer data geïnformeerd te kunnen werken doordat we ontwikkelwensen signaleren, actief ophalen en toetsen.
  4. De POI’s ondersteunen de OB’s in hun regio, omdat zij zorgdragen voor een landelijk dekkend ondersteuningsnetwerk op gebied van kennisdeling.
  5. De KB stimuleert en faciliteert meer data geïnformeerd en impact gedreven werken in OB-veld, omdat zij een digitale infra ontwikkelt en onderhoudt voor onderzoek en kennisdeling en daarvan graag meer en effectief gebruik wil laten maken door de sector.