Haal meer uit data

In de steeds verder digitaliserende wereld van vandaag worden data ook wel het nieuwe goud of de olie van de economie genoemd. Ook onder bibliotheken is steeds meer belangstelling voor data-geïnformeerd werken. De hoeveelheid beschikbare data over diensten, gebruik en gebruikers neemt toe. Ook de behoefte om die data te kunnen omzetten in waardevolle inzichten, marketingmogelijkheden en efficiencydoeleinden groeit. Hoewel ook de tools en technieken toenemen om data om te zetten in klantinzichten en betere besluiten, slagen veel organisaties er echter vaak niet in om die optimaal te benutten.
Inhoudsblokken
Body

In het project Haal meer uit data werkt de KB samen met bibliotheken en POI’s aan een handleiding om de eerste stappen te zetten richting data-geïnformeerd werken. Daarbij is veel aandacht voor het beter inzetten van de bronnen en instrumenten die er al zijn, zoals de landelijke onderzoeksinstrumenten en het Datawarehouse. In een vijftal workshops gaan deelnemers aan de slag met het vergroten van hun inzicht in de beschikbare data en instrumenten en het ontwikkelen van een plan van aanpak om data-geïnformeerd werken in de bibliotheekpraktijk te brengen.

In workshop 1 is geïnventariseerd naar welke resultaten in co-creatie wordt toegewerkt. Deze resultaten vormen de leidraad voor de volgende vier workshops:

  • Datalandschap voor bibliotheekorganisaties met beschikbare data, instrumenten en toepassingen;
  • Stappenplan om te starten met data-geïnformeerd werken;
  • Blauwdruk voor een standaard rapportage met belangrijke bibliotheekdata;
  • Visie en plan voor inbedding van data-geïnformeerd werken in de organisatie;
  • Ondersteuningsplan voor POI's om bibliotheken op weg te helpen.