Haal meer uit data

In de steeds verder digitaliserende wereld van vandaag worden data ook wel het nieuwe goud of de olie van de economie genoemd. Ook onder bibliotheken is steeds meer belangstelling voor werken met data. De hoeveelheid beschikbare data over diensten, gebruik en gebruikers neemt toe. Ook de behoefte om die data te kunnen omzetten in waardevolle inzichten, marketingmogelijkheden en efficiencydoeleinden groeit. Daarnaast zijn steeds meer tools en technieken beschikbaar om data te kunnen omzetten in klantinzichten en betere besluiten. Organisaties slagen er daardoor steeds beter in die informatie optimaal te benutten.
Inhoudsblokken

In het project Haal meer uit data werkt de KB samen met bibliotheken en POI’s aan een aanpak om de eerste stappen te zetten richting datageïnformeerd werken. Daarbij is veel aandacht voor het beter inzetten van de bronnen en instrumenten die er al zijn, zoals de landelijke onderzoeksinstrumenten en het Datawarehouse. In 2020 gingen deelnemers in een vijftal workshops aan de slag met het vergroten van hun inzicht in de beschikbare data en instrumenten en het ontwikkelen van een plan van aanpak om datageïnformeerd werken te introduceren binnen hun eigen werk en binnen de organisatie. De elementen die tijdens het project zijn besproken, worden hieronder kort toegelicht.

In 2021 zal het project zich vooral richten op het in praktijk brengen van deze kennis, het oefenen met nieuwe werkwijzen en het uitwisselen van ervaringen. Er worden niet alleen plenaire kennisbijeenkomsten georganiseerd, maar deelnemers gaan ook met verschillende datavraagstukken aan de slag. Zij doen dit in regionale roepen, onder begeleiding van de POI. Het project zal in 2021 worden voortgezet met dezelfde deelnemers als in 2020. Bibliotheken die eerder niet meededen, maar dat in 2021 wel graag zouden doen, worden uitgenodigd zich aan te melden via bibliotheekonderzoek@kb.nl.