Logo
Afbeelding
Digitale samenleving

Datavraagstukken

Het Haal meer uit data-project startte in maart 2020 met een kick-off, waarin aandacht werd besteed aan de doelen en wensen van de deelnemers. Ook werd stilgestaan bij de vraag wat werken met data voor bibliotheken betekent.
Inhoudsblokken

Over het algemeen gaven zij aan meer kennis te willen vergaren over de reeds beschikbare databronnen en over de mogelijkheden die deze bronnen bieden, om deze vervolgens te kunnen integreren in hun beleid en strategie, zodat het verhaal van de bibliotheek beter zichtbaar kan worden gemaakt. Er bestond bijvoorbeeld de behoefte meer inzicht te krijgen in het werkgebied, een beter beeld te krijgen van het gedrag van bezoekers en collega’s meer zicht te geven op de resultaten van de bibliotheek. Werken met data bleek volgens de geleverde input een manier om meer intern én extern samen te werken en het werk bovendien beter te structureren: wie op dezelfde manier data verzamelt en verwerkt, kan die ook gemakkelijker vergelijken met andere organisaties.