Logo
Afbeelding
Maatschappelijk

Visie op datageïnformeerd werken

Tijdens de vijfde sessie werd stilgestaan bij de elementen die zouden moeten terugkeren in een visie over datageïnformeerd werken.
Inhoudsblokken

Allereerst is het belangrijk om te definiëren wat met datageïnformeerd werken wordt bedoeld. Een definitie waarin alle deelnemers zich goed konden vinden, is getoond in onderstaand figuur.

Afbeelding
Datageïnformeerd werken

Niet elke organisatie is even ver in de ontwikkeling richting een volledig datageïnformeerde werkwijze. In de literatuur worden verschillende stappen onderscheiden richting datavolwassenheid. Deze worden in onderstaande figuur weergegeven.

Afbeelding
Datavolwassenheid

De datavolwassenheid van een organisatie hangt af van de manier waarop en mate waarin deze de verschillende ingrediënten van datageïnformeerd werken op professionele wijze weet in te zetten: data, visie en strategie, mensen, processen, technologie en de juiste organisatiecultuur.

Afbeelding
Ingrediënten voor datageïnformeerd werken

Deelnemers van de projectgroep werd gevraagd welke acties zij in gang zouden zetten om stappen te maken binnen deze zes domeinen. Zij kwamen onder meer op de volgende zaken.

Missie, visie, mensen

 • Gesprekken met management en/of directie
 • Nut, noodzaak en doel vaststellen en overbrengen in de organisaite
 • Aansluiten bij overleggen, presentaties en workshops
 • Interdisciplinair samenwerken
 • ‘Kartrekkers’ benoemen
 • Uren reserveren
 • Zichtbaar maken wat er al is

Processen

 • Inbedden in procesformat
 • Meer collega’s betrekken

Technologie

 • Dasboard en/of geautomatiseerd rapport ontwikkelen
 • Systemen inventariseren en kennis uitwisselen
 • Systemen koppelen

Organisatie(cultuur)

 • Belang van data overbrengen in alle lagen van de organisatie
 • Interne workshops organiseren om te laten zien wat data kunnen betekenen