Verdiepingstrack Nationale Bibliotheekcongres 2021

De afdeling Onderzoek van de KB verzorgt tijdens het Nationale Bibliotheekcongres op 19 januari een verdiepingstrack met drie sessies rondom digitaal burgerschap. Zo kun je aanhaken bij sessies over de betekenis van kunstmatige intelligentie voor het vak van bibliothecaris, grip krijgen op je data en publieke waarden in de digitale samenleving.
Inhoudsblok

Publieke waarden in de digitale samenleving

De technologische vernieuwingen die onze maatschappij in een hogere versnelling hebben gebracht, roepen nieuwe vragen op over de manier waarop we onze samenleving willen inrichten. Welke persoonlijke en maatschappelijke gevolgen heeft digitale technologie? Wat betekent dat voor bibliotheken? Hoe kunnen zij burgers vaardiger maken? Belangrijke vragen voor de komende jaren, die gesteld worden in de Kennisagenda Openbare Bibliotheken. Linda Kool (themacoördinator Digitale Samenleving, Rathenau Instituut) en Valerie Frissen (directeur SIDN fonds en bijzonder hoogleraar Digital Technologies & Social Change) bogen zich daarover tijdens een kennissessie op het Nationale Bibliotheekcongres op 19 januari 2021. Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden schetsen zij de belangrijkste vraagstukken rondom technologisch burgerschap en hoe we daar als samenleving mee kunnen omgaan.

De rol van AI voor het vak van bibliothecaris

Het belang van kunstmatige intelligentie neemt toe, ook voor bibliotheken. Wat betekent dat voor de kennis en vaardigheden van medewerkers? En zijn daarin parallellen waar te nemen met de journalistiek? Deze vragen staan centraal in de kennissessie die plaatsvond op 19 januari 2021 in het kader van het programma Bibliotheek voor de Toekomst en het Nationale Bibliotheekcongres. Tafeldame Astrid Feiter ging in gesprek met hoogleraar David Lankes (University of South Carolina), Jan Willem van Wessel (sectorhoofd Innovatie & ICT bij de KB) en Yael de Haan (lector Kwaliteitsjournalistiek in Digitale transitie aan de Hogeschool Utrecht). Lees hier een kort verslag van de sessie of kijk de sessie online terug. Meer informatie en inspiratie over de invloed van AI op de samenleving en het werk van bibliotheken vind je tevens in het dossier Digitaal burgerschap.

Grip op data

We laten doorlopend een dataspoor achter. Wij zouden daar zelf meer zelf grip op moeten hebben, zeggen beleidsmakers. Dat is een mooi streven, maar is het ook te realiseren? En wat is de rol van bibliotheken daarin? Onderzoek naar die rol is nog weinig gedaan, terwijl sommige bibliotheken wel degelijk naar die rol zoeken. Tijdens een interactieve talkshow op het Nationale Bibliotheekcongres op 19 januari nam stadssocioloog en industrieel ontwerper Emiel Rijshouwer (Erasmus Universiteit, Centre for BOLD Cities) deelnemers mee in zijn verhaal hoe je als burger de grip op data behoudt en terugkrijgt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat hij zien wat werkt – en wat nog niet – en welke rol bibliotheken spelen in deze ontwikkeling. Kijk de sessie terug, lees het verslag of verdiep je verder met dossier Digitaal burgerschap.