Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Kennisagenda Openbare Bibliotheken

Nieuwsbericht
Vergelijken
25 juni 2019
Welke kennis hebben we nodig om de unieke rol en betekenis van bibliotheken op de korte en middellange termijn te ondersteunen? De Kennisagenda Openbare Bibliotheken beschrijft drie overkoepelende thema’s die als basis kunnen dienen voor onderzoek naar de veranderende rol en positionering van bibliotheken.
Inhoudsblokken

Drie themalijnen

De kennisagenda is bedoeld om richting te geven aan onderzoek en kennisontwikkeling voor bibliotheken. In de drie themalijnen komen maatschappelijke vraagstukken en de bibliotheekwereld bij elkaar:

  1. Hoe transformeert de publieke rol van de Bibliotheek onder invloed van sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en digitalisering?
  2. Welke gevolgen hebben digitalisering en dataficatie van de samenleving voor de informatiefunctie van de Bibliotheek?
  3. Hoe veranderen de rol en positie van bibliotheken in het educatieve veld en welke bijdrage leveren bibliotheken aan persoonlijke ontwikkeling en zingeving?

Samenwerken met kennispartners

Met het agenderen van deze thema’s geven we een impuls aan het onderzoek voor en naar bibliotheken. Dit onderzoek is bedoeld als onderbouwing van strategische keuzes in de sector. We streven naar uitbreiding van het netwerk van kennispartners uit verschillende disciplines en beleidsvelden. En we verkennen graag de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking.

Afbeelding