Logo
Afbeelding

Pluriformiteit in bibliotheekcollecties en recommender-systemen

In een samenleving die steeds digitaler wordt, verandert de rol van de lokale bibliotheek. Hoewel zij misschien niet meer wordt gezien als de primaire bron van kennis, wordt ze nog wel gewaardeerd als toegankelijke en sociale ontmoetingsplek voor diverse gemeenschappen. Via hun collectie en ontmoetingsfunctie kunnen bibliotheken gebruikers confronteren met meer verschillende perspectieven, opinies en uitdrukkingen dan men uit zichzelf zou tegenkomen. Maar kan de bibliotheek aan die verwachting voldoen?
Inhoudsblokken
Body

Op basis van lenergegevens van een aantal bibliotheken gaat het Future Libraries Lab van de TU Delft in een twaalf maanden durend onderzoeksproject op zoek naar het antwoord op die vraag. Op basis van machine learning-technieken wordt gekeken naar de pluriformiteit van bibliotheekcollecties en het leengedrag van bibliotheekleden. Met input uit dit onderzoek en cocreatieworkshops met professionals wordt een set aan vereisten geformuleerd. Deze kunnen de basis vormen voor recommender-technologie die meer recht doet aan de veelvormigheid en meerstemmigheid van de bibliotheek. Zo kan ervoor worden gezorgd dat bibliotheekbezoekers niet alleen boeken lezen die bij hen passen, maar ook in aanraking komen met verrassingen.