Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2017

Met ingang van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) per 1 januari 2015 zijn lokale bibliotheken, de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) en de KB verplicht gesteld om jaarlijks gegevens te leveren aan de minister van OCW. Aanleiding voor deze verplichting is de behoefte onder subsidieverstrekkers om periodiek te beschikken over prestatiegegevens van publiek bekostigd bibliotheekwerk.
Laatst bijgewerkt: 22 november 2018
alt

Leeswijzer Dossier Bibliotheekstatistiek 2017

Inhoudsopgave van dit dossier
In dit dossier bieden we inzicht in de status van het openbarebibliotheekstelsel in 2017 aan de hand van inspirerende rubrieken, waarin statistiek en context elkaar afwisselen.
Afbeelding
Afbeedling voorwoord_bibliotheekstatistiek
Inleiding
Afbeelding
Digitale vaardigheden 2019
Leden, collectie en uitleningen
Afbeelding
Vrouw leest boek bij kast
Meer lezen over leden, collectie en uitleningen?
Afbeelding
Taalhuizen
De digitale bibliotheek in kaart
Afbeelding
Bibliotheek
Bibliotheekorganisaties en -vestigingen
Afbeelding
Interbibliothecair leenverkeer
Lees meer over het aantal bibliotheken
Afbeelding
Bibliotheek
Meer over de bedrijfsvoering van openbare bibliotheken
Afbeelding
Bibliotheek
Lees meer over de kernfuncties van openbare bibliotheken