Basisvaardigheden volwassenen

Sociaal-educatieve kaart / Hetinformatiepunt.nl

Inhoudsblok

Landelijke versie

Body

De landelijke website Het Informatiepunt brengt het aanbod van alle deelnemende bibliotheken samen. Gestart is met het aanbod van belastingdienstverlening in bibliotheken en het Informatiepunt Digitale Overheid omdat invoer van deze gegevens (in G!DS; zie hierna) verplicht onderdeel vormt van beide subsidieregelingen.

Wil je hier ook mee starten, neem dan contact op.  

Lokale versie

Body

Het Informatiepunt Dordrecht is als eerste live gegaan; bekijk de feestelijke opening (bericht met video) op 8 september 2020. Daarnaast is een aantal bibliotheken bezig met de invoer van hun aanbod. Bekijk bijvoorbeeld het aanbod op:

De komende tijd kunnen meer bibliotheken aanhaken. Als je een lokale website voor jouw bibliotheek wilt, starten we met een oriënterend gesprek. Hierin bespreken we de lokale situatie en wat nodig is om de website goed in te richten én te onderhouden.

Verbetering en uitbreiding

Body

Op basis van de ervaringen van de eerste 7 bibliotheken is de website verbeterd. Zo is er nu een postcodefilter en is de vormgeving aangepast van de pagina met de informatie over een activiteit.
Bovendien is gestart met de invoer van de Informatiepunten Digitale Overheid. Dat betekent dat naast de cursussen digivaardigheden ook de spreekuren (in welke vorm dan ook) en andere activiteiten zichtbaar worden op Het Informatiepunt en op de website voor het Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD). Dit is de Manifestgroep, uitgebreid naar het Netwerk van Publieke Dienstverleners NPD.

Controle en ondersteuning invoer

In de zomerperiode ligt voor bibliotheken het accent op het controleren van het aanbod basisvaardigheden dat de afgelopen jaren is ingevoerd. Het gaat om actualiteit, volledigheid (zijn de juiste velden ingevoerd) en kwaliteit. Zodat het aanbod op de website Het Informatiepunt weer actueel en kwalitatief goed is. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar het taalaanbod en invoer van Taalhuizen en Taalpunten. Jouw bibliotheek kan ondersteuning krijgen van SPN bij het controleren van de invoer.  

Animatie voor potentiële partners

Body

Deze animatie informeert (potentiële) partners en maakt hen warm voor deelname. Er is ook een niet-ondertitelde versie.

Animatie De sociaal-educatieve kaart in 5 stappen

Body

Het filmpje brengt in enkele minuten in beeld welke stappen de bibliotheek moet doorlopen om een sociaal-educatieve kaart te ontwikkelen. Het is een verkorte visuele presentatie van het document Stappenplan.

Gegevens invoeren

Body

Het aanbod wordt ingevoerd in G!DS. Groot voordeel is dat aanbod voor andere doeleinden al in G!DS staat, dat je dus niet opnieuw hoeft in te voeren. Zoals de belastingdienstverlening en het Informatiepunt Digitale Overheid.
Het ondersteuningsteam van SPN begeleidt bibliotheken bij de invoer in G!DS.

De informatie wordt uitgebreid met onder meer een stappenplan en voorbeeldteksten.

Tarieven

Body

Lokaal (een bibliotheek neemt een website af voor één gemeente):

  • Implementatie: € 800
  • Abonnement: € 750 per jaar

Regionaal (één website voor meerdere gemeenten):

  • Implementatie: 0,8 cent per inwoner, met een minimum van € 800
  • Abonnement: 1,6 cent per inwoner, met een minimum van € 750 per jaar

Alle bedragen zijn exclusief btw.