Basisvaardigheden volwassenen

Sociaal-educatieve kaart

Inhoudsblok

Direct of gaandeweg alle categorieën vullen

Je kunt vanuit de lokale opdracht prima keuzes maken of fasering aanbrengen. Zo is er in Arnhem gekozen voor alleen het aanbod rond basisvaardigheden. In Rotterdam kiest men specifiek voor digitale vaardigheden. Andere bibliotheken beginnen met wat ze zelf nodig hebben voor hun IDO en breiden dit geleidelijk uit. Belangrijk is aansluiting te vinden bij de lokale behoeften en mogelijkheden. Zie ook de interviews met 3 bibliotheken over hun afwegingen.

Langetermijn-ambitie

De ambitie is om heel Nederland te faciliteren met één uniforme sociaal-educatieve kaart waar landelijke, regionale en lokale dienstverlening samenkomen. Hier vinden inwoners, professionals en beleidsmakers concrete en actuele informatie die zij zoeken. Daarom wordt niet alleen aan bibliotheken gevraagd om eigen aanbod in te voeren. Ook landelijke maatschappelijke organisaties worden betrokken om deel te nemen en hun dienstverlening inzichtelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan SeniorWeb, leer-werkloketten enzovoort. Door lokaal te kiezen voor invoer van activiteiten van bibliotheek én partners kunnen we met elkaar deze ambitie waarmaken.

Sociaal-eductatieve kaart versus 'gewone' sociale kaart

Er zijn veel vormen van lokale sociale kaarten. Maar ook de verschillen tussen de sociaal-educatieve en 'gewone' sociale kaart zijn legio:

  • De sociaal-educatieve kaart toont concrete diensten met specifieke informatie over tijden, contactgegevens enzovoort. Sociale kaarten beperken zich vaak tot organisatie-informatie die mensen nog niet echt verder helpt.
  • De sociaal-educatieve kaart combineert landelijke dienstverlening met regionale en lokale informatie, zodat een inwoner een totaalbeeld krijgt van de mogelijkheden.
  • De sociaal-educatieve kaart kent een landelijke versie die ook landelijke organisaties kunnen gebruiken om naar lokale diensten te verwijzen.
  • De sociaal-educatieve kaart bevat alleen verwijsinformatie. Over het algemeen lezen mensen slecht, vooral als teksten ook nog lang zijn. Dit geldt voor grote groepen mensen en zeker voor laaggeletterden. De site HetInformatiepunt.nl die de sociaal-educatieve kaart toont, wordt regelmatig getest met laaggeletterden, minder-digivaardigen en andere inwoners. En met professionals die snel willen vinden wat ze zoeken.
  • De sociaal-educatieve kaart biedt een heldere structuur voor het aanbod basisvaardigheden, zodat de mogelijkheden om te verwijzen (voor organisaties die getraind zijn op het erkennen, herkennen en verwijzen) heel eenvoudig wordt.
  • Er wordt binnen elk thema een verbinding gemaakt tussen ondersteuning en educatie, waardoor het verhogen van eigen vaardigheden vanzelfsprekender wordt.

Aanpak

Een stappenplan helpt je bij het maken van keuzes en het organiseren van het project. Dit vind je op Biebtobieb in de groep BBV&G!DS; Bibliotheken. Het plan besteedt aandacht aan de inhoudelijke en organisatorische kant. Voor hulp of advies kun je contact opnemen met de provinciaal servicemanager G!DS van jouw POI.

Sociaal-educatieve kaart in 5 stappen

Tarieven en kosten

In het kostprijsmodel op Biebtobieb, in de groep BBV&G!DS; Bibliotheken vind je de tarieven voor de lokale en regionale variant. Die omvatten eenmalige implementatiekosten en jaarlijkse abonnementskosten. Deelname aan de landelijke website is gratis.

Een andere component is het beheer van de website, ongeacht welke versie je kiest. De tijd die je hiervoor nodig hebt, is afhankelijk van de omvang van het lokale aanbod, de manier van gegevens ophalen, de communicatie die je inzet om de website bekend te maken, enzovoort. Om toch te kunnen berekenen wat invoer en onderhoud van de kaart kosten, kun je het kostprijsmodel gebruiken.

 

HetInformatiepunt.nl, huisstijl