Basisvaardigheden volwassenen
Logo
Afbeelding
Twee mannen bespreken een document

Taalcoaching, 4 veel voorkomende vormen

De ideale taalcoaching sluit aan bij de behoefte van de taalleerder en de mogelijkheden van de taalcoach.
Inhoudsblokken

Dit filmpje toont vormen van taalcoaching in de praktijk.

1  Taalcoaching aan huis 

Gericht op moeilijk bereikbare, vaak geïsoleerde migranten en inburgeraars. De taalcoach komt bij hen thuis, om op eenvoudige manier taal te oefenen. Mensen uit hun isolement halen en activeren is het belangrijkste doel.

  • Taalvisite+ voor ouders van DOK Delft. Vrijwilligers helpen ouders hun eigen (taal)vaardigheden te verbeteren, waarbij zij leren over de taalontwikkeling van hun kind, activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen.  
  • Via de Voorleesexpress kom je bij ouders thuis om hen te ondersteunen bij de taalontwikkeling van het kind en het voorlezen.

2  Taalkoppels: een-op-een

Een taalmaatje oefent wekelijks met een anderstalige deelnemer. Het accent ligt op spreekvaardigheid. De oefeningen zijn praktisch en sluiten aan bij de belevingswereld van de deelnemer; het is geen les. Taalcoach en deelnemer leren elkaars achtergrond beter kennen en steken er beiden iets van op. Zij kunnen als oefening andere activiteiten ondernemen.

3  Taalcoaching in groepen

Wekelijks werken kleine groepjes onder begeleiding van een of meerdere vrijwilligers. Het gaat om de vaardigheden in het Nederlands vergroten, zoals conversatie. Maar ook om sociale redzaamheid bevorderen, sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen en om ontmoeting. Men werkt met thema’s. Als het programma wordt afgestemd op het taalniveau van de deelnemers, kan iedereen meedoen. Er is geen echt huiswerk, soms wel kleine opdrachten voor een volgende keer.

4  Taalcafé

In het laagdrempelige Taalcafé kunnen anderstaligen oefenen met de Nederlandse taal. Zij praten over gewone dingen: feesten, tradities, wonen, werken, opvoeden. De nadruk ligt op het oefenen van spreken en luisteren, en elkaar beter leren kennen. Soms wordt een spelletje gedaan.

Zie ook

Taalcoaching, algemene informatie.