Basisvaardigheden volwassenen

Vrijwilligers basisvaardigheden

De maatschappelijk educatieve bibliotheek kan niet meer zonder vrijwilligers haar brede pakket aan diensten in het sociaal domein aanbieden. Of het nu gaat om het gesprek voeren in het Taalcafé, een digi-maatje of tabletcoach: de bibliotheek krijgt steeds meer met vrijwilligers te maken.
Inhoudsblok
 • Vrijwilligersbeleid opstellen, inclusief juridische zaken als de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Vrijwilligersinzet coördineren, inclusief contracteren, belonen, behouden et cetera
 • Vrijwilligers opleiden  
 • Vrijwilligers coachen en begeleiden

Samenwerkingspartners

 • Stichting Lezen & Schrijven
 • SeniorWeb
 • Vrijwilligerscentrales
 • Ouderenbonden (tabletcoaches)
 • UWV
 • Gemeente
 • Tel mee met Taal
 • Stichting ABC

Vrijwilligersbeleid algemeen

Bronnen: informatiebanken en tools

 • Informatiebank Cubiss - over het werken met vrijwilligers in bibliotheken. Van het opstellen van beleid tot voorbeeld-overeenkomsten en tips voor het schrijven van een vacaturetekst. Verder vind je er onder meer wetten, regelgeving, artikelen en handige links.
 • Informatiebank Rijnbrink - tools en handvatten voor een actueel vrijwilligersbeleid. Van een praktische scan tot voorbeeldprofielen (onder meer voor een trainer digitale vaardigheden) en een gedragscode.
 • Movisie - kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken.
 • NOV - belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland.
 • Inspiratiegraphic Wat levert vrijwilligershulp op bij brievenhulp en formulierenbrigades?, Expertisepunt Basisvaardigheden / Movisie, 2023 - 40 mensen over hun redenen om dit type vrijwilligerswerk te doen en wat het hen oplevert. 
 • Verandertheorie vrijwillige inzet voor bibliotheken, Probiblio, 2023 - Theory of Change (TOC) om inzicht te krijgen in de impact van de inzet van vrijwilligers en de maatschappelijke waarde die ze bijdragen.
 • Rekenmodel vrijwilligerskosten, Probiblio, 2023 - door een aantal gegevens in te voeren, krijg je eenvoudig inzicht in de kostenkant van de inzet van vrijwilligers. 
 • E-learning Werven van vrijwilligers: op expeditie naar nieuwe gezichten, Platform Vrijwillige Inzet - Ontdek welke stappen een aanstaand vrijwilliger doorloopt, én hoe je het brein van potentiële vrijwilligers kunt verleiden om actief te worden. Met voorbeelden van vrijwilligersorganisaties en een werkboek als naslagwerk.

Bronnen: onderzoek

Voorbeelden van collega's

Vrijwilligersbeleid basisvaardigheden

Algemeen

Scholing

DigiTaalhuizen en de bredere activiteiten in het sociaal domein