Digitaal burgerschap

Bouwsteen Netwerk & Beleid

De bouwsteen Netwerk & Beleid ondersteunt bibliotheken in hun strategie op het gebied van digitaal burgerschap. Ook helpt de bouwsteen bij het ontwikkelen en bestendigen van netwerken die zijn toegespitst op de lokale situatie. Lokale bibliotheken functioneren in het hart van lokale gemeenschappen, dicht bij de burger en in verbinding met andere lokale organisaties. Door slim samen te werken in hun lokale netwerk én gebruik te maken van de kennis, mogelijkheden en financieringsstromen uit het bredere netwerk, kan de openbare bibliotheek zich ontplooien als de lokale spin in het web rond de maatschappelijke opgave van digitaal burgerschap.
Inhoudsblokken

In deze bouwsteen vind je informatie over de programmalijn, zoals de routekaart en de subsidieregeling. Ook vind je hier een toolkit met instrumenten, modellen en documentatie om bibliotheken op strategisch gebied te ondersteunen. Verder vind je hier een overzicht van relevante netwerken en partners op het gebied van digitaal burgerschap.