Digitaal burgerschap
Logo
Afbeelding
Jaarbereik

Netwerken en programma's rondom digitaal burgerschap

Op deze pagina vind je belangrijke netwerken en programma's die bibliotheken kunnen gebruiken bij de inrichting van de programmalijn digitaal burgerschap.
Inhoudsblokken

Netwerken

Afbeelding
Digitaal burgerschap
Netwerk Mediawijsheid
Landelijke netwerk met als kernpartners Beeld & Geluid, Kennisnet, ECP, KB en duizend kleinere partners.
Afbeelding
PublicSpaces
Landelijk netwerk van organisaties die een transparant internet volgens publieke waarden nastreven; zowel lobby als daadwerkelijke ontwikkeling van alternatieven.
Afbeelding
Digitaal burgerschap
Digital Literacy Coalition
Regionale alliantie van veel verschillende partijen met als ambitie: Groningen meest digitaal geletterde regio in Nederland in 2025.
Afbeelding
Digitaal burgerschap
Agenda Stad
Landelijk opgezet netwerk dat samenwerking tussen hoger onderwijs en andere partners in een stad stimuleert en faciliteert.
Afbeelding
Digitaal burgerschap
Nederlandse AI Coalitie
Landelijke coalitie van organisaties die zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven met elkaar te verbinden.

Samenwerkingspartners

Afbeelding
Digitaal Burgerschap
ECP
Onafhankelijk en neutraal platform voor de informatiesamenleving, waarin overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek-privaat samenwerken.
Afbeelding
Digitaal burgerschap
Waag
Onderzoeksinstelling die al 25 jaar op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie opereert.
Afbeelding
Digitaal burgerschap
SIDN fonds
Ondersteunt innovatieve internetprojecten die bijdragen aan een sterker, veiliger internet, vaardige internetgebruikers en waardevolle initiatieven voor onze maatschappij.
Afbeelding
Alt
Rathenau Instituut
Organiseert en stimuleert onderzoek en debat over de impact van technologie op ons leven.
Afbeelding
Digitaal samenwerken
Digitale Inclusie
Binnen programma Digitale Inclusie worden kwetsbare volwassenen digitaal vaardiger gemaakt en met hun vragen voor de digitale overheid geholpen bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).
Afbeelding
Digitaal burgerschap
Expertisepunt Basisvaardigheden
Platform voor uitwisseling van kennis en initiatieven rond basisvaardigheden, gecoördineerd door Movisie en Stichting Lezen & Schrijven.
Afbeelding
Kind met telefoon
De Bibliotheek op school
Langlopend, zeer succesvol programma voor leesbevordering. Bevat ook onderdelen digitale geletterdheid en expertise.
Afbeelding
Kind met tablet
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Koepelorganisatie van gemeenten. Produceert ook strategische documenten voor gemeenten, ook over de bibliotheek, laaggeletterdheid, participatie en de informatiesamenleving.