Digitaal burgerschap

RETINA routekaart tegen desinformatie

Desinformatie is een groot en groeiend probleem. Er zijn al veel instrumenten en leermiddelen ontwikkeld om de weerbaarheid tegen desinformatie te vergroten, maar deze worden (nog) niet optimaal ingezet omdat intermediairs moeite hebben de juiste tools te selecteren. Het bestaande aanbod is bijeengebracht in de tool RETINA, een overzichtelijke online routekaart. Op deze manier word je ondersteunt bij het ontwikkelen van een betekenisvol aanbod voor diverse doelgroepen. Je vindt hier een groot aanbod van desinformatie tools, workshops en activiteiten. Je hebt hierdoor een breed overzicht van de mogelijkheden rondom dit thema en kunt je eigen ervaringen delen en feedback geven. Stippel de juiste route uit voor jouw doelgroep.
Inhoudsblok

Onderwerpen

Desinformatie

Doelgroep

RETINA richt zich primair op professionals binnen de openbare bibliotheeksector: programmamakers, jeugdspecialisten, adviseurs en mediacoaches die zich bezighouden met digitale geletterdheid, mediawijsheid en een leven lang leren. 

De instrumenten bínnen deze routekaart zijn interventies die gericht zijn op de doelgroep ‘zelfredzame volwassenen’: volwassenen die, ongeacht leeftijd, achtergrond of opleidingsniveau, negatieve gevolgen kunnen ondervinden van desinformatie. Deze groep blijft momenteel onderbelicht in activiteiten van bibliotheken. 

Implementatie

Dit is een database waarbij je betekenisvol aanbod kunt ontwikkelen of kiezen.

Verbinding met andere programma’s

Ervaringen van bibliotheken

Heb je dit ingezet, laat het ons weten!

Documentatie

In het door het SIDN-fonds gesteunde project RETINA brengen de KB, Probiblio, Rijnbrink en Beeld en Geluid instrumenten voor de bestrijding van desinformatie bijeen in een online routekaart. Het doel is professionals te ondersteunen bij het ontwikkelen van een betekenisvol aanbod voor diverse doelgroepen. 

Online routekaart