Gezinsaanpak: Communicatie

Werken aan de gezinsaanpak betekent dat je contact hebt met veel partijen. Bij het communiceren speel je in op de behoeften en motivatie van je doelgroep én pas je je boodschap aan aan het taalniveau van de ontvanger. Met een beleidsmedewerker van de gemeente communiceer je anders dan met een pedagogisch medewerker en ook anders dan met een ouder die moeite heeft met taal.
Inhoudsblokken

Hoe logisch dit ook klinkt, in de praktijk komt het vaak voor dat mensen zowel qua inhoud als vorm te weinig rekening houden met degene die zij willen bereiken. Zo presenteren zij vaak informatie te ingewikkeld aan laaggeletterde ouders. En in het contact met een samenwerkingspartner nemen zij niet altijd genoeg diens motivatie mee om de samenwerking aan te gaan. Dat is zonde, want zo mist een deel van de inspanningen hun doel.

Denk daarom altijd goed na over de manier waarop je je boodschap wilt overbrengen. Schakel daarbij de expertise in van je collega's bij Communicatie en/of Marketing. En gebruik onderstaande instrumenten om meer effect te sorteren met je werk.

Instrumenten en bronnen

 • Praatplaat De bibliotheek voor jou en je gezin - Cubiss, 2023.
 • Zoekeenvoudigewoorden.nl - Online tool die aangeeft of communicatie op B1 of A2 niveau is en daarmee beter te begrijpen voor mensen die moeite hebben met taal.
 • Stichting ABC - Helpt om de communicatie qua inhoud en vorm beter te laten aansluiten bij  laaggeletterde ouders.
 • Pharos: Bloopers - de 7 meest voorkomende onduidelijkheden in voorlichtingsmateriaal en goede voorbeelden.
 • Emir heeft plezier - Spel aan huis Nederland en Pharos, 2020; beeldverhaal over het belang van spelen en praten van ouders met jonge kinderen. Voor vve-locaties, kinderopvang en consultatiebureau, of taalactiviteiten met ouders.
Klik voor handvatten voor schriftelijke communicatie
 • Beschrijf in een kort intro de hoofdboodschap.
 • Wissel de zinslengte af, maar houd de zinnen kort; maximaal 10 woorden.
 • Deel de tekst op in korte blokjes, met duidelijke tussenkoppen.
 • Vermijd metaforen en minder bekende spreekwoorden en uitdrukkingen.
 • Vermijd passieve formuleringen en tangconstructies.
 • Kies voor concrete voorbeelden die een beeld oproepen bij de doelgroep.
 • Vermijd synoniemen voor hetzelfde begrip.
 • Geef duidelijk aan wat de lezer moet doen (als dat van toepassing is).
 • Benoem links concreet: niet 'klik hier', maar 'brochure Gezinsaanpak'.
 • Als je klaar bent: schrap overbodige woorden; die zijn er echt!
 • Zo mogelijk: laat je tekst lezen door een of meer mensen uit je doelgroep.