De WaU-trajecten: een overzicht
Logo
Afbeelding
Digistart Training

RFID

RFID (Radio Frequency Identification) is een techniek om objecten op afstand te identificeren, in dit geval de media van openbare bibliotheken.
Inhoudsblokken

Een RFID-label bevat zogenaamde ‘object identifiers’. Dit zijn unieke nummers voor media in bibliotheken. De unieke identificatie van leenobjecten is van belang binnen de bibliotheek en daarnaast bij de informatie-uitwisseling over media tussen bibliotheken onderling, zoals bij het Interbibliothecair Leenverkeer. De Object Identifiers worden uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek en verstrekt aan partijen die RFID-labels leveren aan openbare bibliotheken in Nederland en Vlaanderen.

RFID-datamodel voor openbare bibliotheken

Het RFID-datamodel voor openbare bibliotheken is ontwikkeld om de RFID-technologie toepasbaar te maken binnen de logistieke processen in de bibliotheeksector. Uitgangspunt daarbij was de onafhankelijkheid van leveranciers.

Het Nederlandse datamodel is ontwikkeld onder de naam Generiek Programma van Eisen voor RFID in Openbare Bibliotheken (GenPvE). De huidige versie, versie 5.0 van het GenPvE, is door het VOB-bestuur vastgesteld. De realisatie van deze versie 5.0 lag in handen van adviesbureau M&I/Partners. Het project maakte deel uit van het Keurmerk informatiearchitectuur van het toenmalige SIOB.

Het datamodel is beschikbaar in de Engelse taal en is bedoeld voor leveranciers. Bij versie 5.0 is een Nederlandstalige toelichting beschikbaar, bestemd voor bibliotheken, die ingaat op de achtergronden en toepassing van het datamodel.

Met het RFID-datamodel versie 5.0 kan een soepele overgang plaatsvinden naar ISO 28560, de internationale standaard voor RFID.

De Nederlandse bibliotheken en RFID

De Nederlandse openbare bibliotheken hebben op grote schaal de RFID-technologie geïntegreerd in hun logistieke processen. De vervanging van de barcode door een RFID-tag maakte de introductie van zelfbedieningssystemen mogelijk. NBD/Biblion en andere toeleveranciers van bibliotheken voorzien de uitleenklare media van tags die zijn geprogrammeerd met Object Identifiers.

Om bibliotheken te herkennen bevatten de RFID-labels bibliotheek-identifiers in de vorm van een ISIL-code: International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations. Deze ISIL-code is een uniek internationaal standaardnummer voor elke bibliotheekorganisatie. ISIL-codes worden ook gebruikt in de Nationale Bibliotheekkaart en in landelijke digitale toepassingen, zoals de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) en AV/KRS.

De ISIL-codes voor de openbare bibliotheeksector worden beheerd in de database G!DS.

Bij fusies van bibliotheken blijft een van de ISIL-codes gehandhaafd als ISIL-code van de nieuw gevormde basisbibliotheek. De oude ISIL-code dient te verwijzen naar deze nieuwe code. In RFID-labels moet deze verwijzing geautomatiseerd worden doorgevoerd. Hierdoor kunnen bestaande RFID-labels in gebruik blijven.

Leveranciers van RFID-systemen worden getoetst aan de hand van een certificeringsmodel. Eind 2014 is er een rapport uitgebracht over de stand van zaken. Bibliotheken zelf worden geacht leveranciers aan te spreken op naleving van het protocol.

  • Bibliotheken kunnen leveranciers van RFID-labels benaderen voor het verstrekken van Object Identifiers.
  • Leveranciers van RFID-labels of van RFID-labels voorziene media aan bibliotheken kunnen Object Identifiers aanvragen bij Seher Hazinedar.

Documenten