Lezen en leesbevordering
Logo
Afbeelding
Passend lezen logo

Aangepast lezen

Het programma Aangepast Lezen maakt boeken, kranten en tijdschriften toegankelijk in een aangepaste leesvorm. Denk bij aangepaste leesvormen aan audiolezen, braillelezen, letterlezen en combilezen. Zo kunnen ook mensen met een leesbeperking meedoen in de maatschappij.
Inhoudsblokken

Wat willen we bereiken met het programma Aangepast Lezen?

Ruim 1,1 miljoen Nederlanders hebben een leesbeperking: 250.000 mensen zijn blind of slechtziend, ruim 850.000 mensen hebben dyslexie. Wij vinden het belangrijk dat mensen met een leesbeperking ook volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom werkt de KB samen met o.a. BPL, Dedicon en CBB om te zorgen voor goede bibliotheekvoorzieningen voor deze doelgroep.

Passend lezen logo

Passend Lezen

Passend Lezen is dé bibliotheek voor mensen met een leesbeperking van alle leeftijden. Deze bevat een grote collectie boeken, kranten en tijdschriften in een leesvorm naar keuze. Naar Passend Lezen >

Aangepast Lezen jeugd

Binnen het programma Aangepast Lezen is er speciale aandacht voor de jeugd. We willen het leesplezier op school en thuis stimuleren. Twee praktische voorbeelden:

Vader en zoon met koptelefoons en tablet

Superboek

Bij Superboek vinden kinderen met een leesbeperking gratis de leukste boeken in een vorm die bij hen past. Zoals gesproken boeken, brailleboeken of Jumboletterboeken. Van Jip en Janneke tot De waanzinnige boomhut.  

TastTasje 

Met het TastTasje kunnen ouders hun kinderen met een visuele beperking gratis kennis laten maken met voelboekjes en andere aangepaste leesvormen, zoals audio en braille. 

Richtlijn dyslexie

Voor de dienstverlening aan dyslectici heeft IFLA een richtlijn ontwikkeld. Hierin staat ook een handige infographic met checklist voor bibliotheken en een overzicht van ‘best practices’.

Wie doet wat voor het programma Aangepast Lezen?

  • Bibliotheekservice Passend Lezen verzorgt het klantencontact, kiest de titels voor de collectie en biedt de collectie aan via zijn website en catalogi.  
  • Dedicon en CBB maken en verspreiden het aangepaste materiaal: de gesproken boeken, kranten en tijdschriften, braille, grote lettertijdschriften, digitale data, reliëf en maatwerk.  
  • De KB en Dedicon maken samen met de Mediafederatie afspraken over de dienstverlening voor mensen met een leesbeperking. Zie de Regeling toegankelijke lectuur.
  • De KB initieert jaarlijks het jeugdoverleg Aangepast Lezen. Hierin bespreken de samenwerkende partijen met elkaar welke activiteiten ze voor kinderen met een beperking gaan oppakken.  
  • Gezamenlijk voeren de partijen onderzoeken en (innovatieve) projecten uit. Daarbij werken ze ook nauw samen met de openbare bibliotheken, belangen- en expertiseorganisaties. 

Meer informatie

Afbeelding
Een hand geeft eurobiljetten aan een andere hand
Subsidie beschikbaar!
Aan de slag met leesplezier voor kinderen met een leesprobleem?
Afbeelding
Logo Biebtobieb Samen beter blijven
Biebtobieb
Tips, vragen of ideeën? Praat verder in de groep van Passend Lezen op Biebtobieb.
Afbeelding
Illustratieve afbeelding van vergrootglas
Onderzoek
De bibliotheek voor mensen met een leesbeperking.