Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Alle bibliotheken leveren data aan Datawarehouse

Nieuwsbericht
Vergelijken
7 september 2020
Met ingang van 1 september zijn alle openbare bibliotheken aangesloten op het landelijke Datawarehouse (DWH).
Inhoudsblokken

Hiermee komt een eind aan een langdurig proces waaraan vooral de beheerders van bibliotheeksystemen (samen met de leveranciers en het DWH-team van de KB) stug hebben doorgewerkt. Er waren nogal wat obstakels te overwinnen. Na een aanbesteding en de migratie van alle reeds verzamelde data, stond de voortgang van de aansluiting lang stil, omdat voldaan moest worden aan de eisen die de AVG stelde aan het verzamelen van persoonsgegevens.

vrouw achter laptop met statistiek

Ook het op orde brengen van de datakwaliteit (door controles op de juiste aantallen en het hanteren van de juiste definities) was in een aantal gevallen een tijdrovend proces.

Gebruiksgegevens e-content

Terwijl het aansluitproces liep, heeft het DWH-team de data uit de online Bibliotheek opgenomen in het DWH. Inmiddels zijn er periodieke rapporten beschikbaar met gebruiksgegevens over e-content, luisterboeken en e-books. Deze zijn te vinden op het dashboard op MetdeKB.

MetdeKB is alleen toegankelijk voor medewerkers van openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de VOB. Heb je nog geen inlog? Dan kun je die aanvragen via metdekb@kb.nl.

Wsob-gegevens

Ook heeft het DWH-team gegevens geleverd in het kader van de Wsob. De afdeling Onderzoek van de KB vult deze gegevens vervolgens al zoveel mogelijk vooraf in, zodat bibliotheken minder werk hebben bij het invullen van de enquêtes. 

Over het Datawarehouse

Het Datawarehouse is een dataplatform waarin onder andere gegevens over uitleningen, collecties en leden van alle openbare bibliotheken en de online Bibliotheek worden verzameld en gecombineerd. 

De KB stelt de verzamelde data geaggregeerd beschikbaar via rapportages aan het ministerie van OCW. Deze rapportages worden ook aangeleverd aan het CBS.