Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bibliotheekinzicht is vernieuwd

Nieuwsbericht
Vergelijken
27 januari 2020
Op Bibliotheekinzicht bundelt de KB kennis uit diverse actuele en betrouwbare onderzoeken die inzicht geven in de staat van het openbare bibliotheekstelsel. Bij de lancering in 2018 werd deze informatie vooral in artikelvorm aangeboden. Inmiddels zijn er op Bibliotheekinzicht steeds meer artikelen, maar ook dossiers, dashboards, datasets en onderzoeksinstrumenten terug te vinden. Professionals en beleidsmakers vinden daarmee richting en inspiratie voor het formuleren en evalueren van beleid.
Inhoudsblokken

Inspirerende themadossiers

Zo is Bibliotheekinzicht verrijkt met dossiers, die een schat aan informatie bieden over actuele thema's. In ieder dossier wordt informatie over één thema gebundeld en uitgelicht in diverse rubrieken, zoals interviews, analyses, columns en best practices. Vorig jaar zijn de resultaten van de Gegevenslevering Wsob gepubliceerd in het dossier Bibliotheekstatistiek en werd de oogst van het Nationale Bibliotheekcongres verwerkt in het dossier Diversiteit. Binnenkort wordt Bibliotheekinzicht aangevuld met twee nieuwe dossiers: Impact en Trends.

Databank

In de databank op Bibliotheekinzicht wordt de ruwe data die ten grondslag ligt aan veel van de artikelen en dossiers beschikbaar gesteld. Onderzoeksgegevens met betrekking tot het openbare bibliotheekstelsel worden in diverse dashboards visueel weergegeven. Hierin is het mogelijk om de ruwe data in te zien, te analyseren en de bijbehorende datasets te downloaden. In het dashboard Bibliotheekstatistiek kunnen bibliotheken en beleidsmakers nu al zelf aan de slag met de data uit de Gegevenslevering Wsob. De komende maanden wordt er meer onderzoeksdata over de dienstverlening van de bibliotheken aan de databank toegevoegd.

Monitors

Ook de onderzoeksinstrumenten voor het monitoren van de dienstverlening van bibliotheken en de effecten daarvan zijn nu op Bibliotheekinzicht ondergebracht. Met de integratie van de Bibliotheekmonitor (voorheen Bibliotheekonderzoeksplatform) en de Impactmonitor (voorheen Effectenmonitor) is Bibliotheekinzicht nu tevens de plek voor deelname aan de verschillende monitors voor, door en over bibliotheken.

Afbeelding