Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitale inclusie & IDO - update maart

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 maart 2023
In dit bericht: IDO-waaier voor doorverwijzen in lokaal netwerk, Nationale IDO Dag, IDO-(jongeren-)campagne, memo over privacy in IDO, Flyers over problemen met zorgverzekeringen, en doorverwijzen naar aanbod rond digitale vaardigheden.
Inhoudsblokken
Omslag IDO-waaier met animatietekening

IDO-waaier voor doorverwijzen in lokaal netwerk 

De IDO-waaier bevat informatie over veelgestelde vragen bij het IDO en suggesties voor doorverwijzen naar passend aanbod en partners. De waaier komt in april in de marketingtoolkit IDO op de portal Landelijke huisstijl. Je kunt hem aanvullen met gegevens van je eigen IDO, bibliotheek en lokale partners met wie je samenwerkt. 

Je maakt de waaier pas echt succesvol door een bijeenkomst te organiseren waarin je met je collega’s de gegevens aanvult! Doe dit dus samen met je team en check samen regelmatig of hij nog actueel is en werk hem waar nodig bij. 

Lees het interview met de initiatiefnemers van de waaier.  

De waaier wordt gepresenteerd en uitgereikt tijdens de Nationale IDO Dag.  

Nationale IDO Dag

Al ruim 370 mensen meldden zich aan voor deze informatieve en inspirerende dag op 14 maart. Heb jij je nog niet ingeschreven? Kies dan uit alle deelsessies en meld je snel aan.  

Beluister ook de podcast Stand van zaken IDO's - Op weg naar de Nationale IDO Dag. Hierin spreekt Math Göbbels met Kirsten Sinke over de stand van zaken van de IDO's, de laatste nieuwtjes en toelichting op de Nationale IDO Dag. In het bijzonder gaat het over wat er komt kijken bij het opleiden van medewerkers en vrijwilligers die in het IDO werken. En welke vraagstukken zich daarbij voordoen en hoe daarmee om te gaan. Ten slotte gaat Kirsten in op de opleidingen rond basisvaardigheden die er al zijn en die er in 2023 gaan komen.  

IDO-campagne    

De tweede periode van de landelijke IDO-campagne loopt van 17 april tot 7 mei. De Handreiking lokale mediastrategie en campagne IDO vermeldt de details. Naast de tv-spotjes voor ouderen, laaggeletterden en hun sociale omgeving, is er een online campagne voor jongeren en nieuwe Nederlanders. Begin april komen er in de marketingtoolkit IDO nieuwe spotjes, posters en flyers voor jongeren bij. De beelden zijn opgenomen in de bibliotheek van Den Helder, School 7. De materialen van Klik & Tik (Oefenen.nl), Werken met de e-overheid en DigiVitaler (beide van Digisterker), en de IDO-campagnematerialen zijn aangepast aan de verrijkte huisstijl

De social en online campagne verwijzen naar de landingspagina www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl voor een IDO in de buurt. Deze pagina verwijst vervolgens naar www.hetinformatiepunt.nl. Naast de IDO-dienstverlening vinden mensen hier het brede aanbod rond basisvaardigheden voor volwassenen zoals spreekuren, trainingen, workshops enzovoort, op alle participatiethema’s.  

Gebruik de Handreiking om jullie eigen aanbod (en van partners) nog beter zichtbaar te maken. 
Bekijk ook de blueprintpagina's IDO voor publiek en IDO Baliemenu op MetdeKB. 

IDO-memo van jurist biedt nieuwe privacy-inzichten 

IDO-bezoekers zijn vaak niet digivaardig en hebben praktische systeemhulp nodig om zaken te regelen. Hoewel het IDO uitgaat van informeren en doorverwijzen, voeren IDO-medewerkers toch regelmatig handelingen voor hen uit. Hierbij worden ook persoonsgegevens verwerkt. Probiblio vroeg de juristen van Dirkzwager welke grondslagen – anders dan toestemming – een bibliotheek hierbij kan gebruiken. En op welke manier zij mensen kunnen helpen bij het AVG-proof verwerken van bijzondere persoonsgegevens. De belangrijkste bevindingen staan nu in een praktisch ingestoken memo. Bibliotheken kunnen het kosteloos aanvragen bij Edo Postma. 

Flyers over problemen met zorgverzekeringen 

Krijg je in het IDO mensen met vragen of klachten over hun zorgverzekering? Dan kun je hen doorwijzen naar de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Deze stichting helpt consumenten en zorg­verzekeraars als zij een probleem hebben waar ze niet uitkomen. Je kunt met SKGZ ook contact opnemen als je een vraag hebt. Er zijn 4 flyers om mensen op weg te helpen en om problemen te voorkomen. Je kunt de flyers downloaden of gratis bestellen als papieren versie.

Lees het volledige bericht Flyers over problemen met zorgverzekeringen   

Het IDO en digitale vaardigheden 

In de IDO-outputregistratietool staan vragen over DigiD en omgaan met de computer en smartphone op de eerste en tweede plaats. Een mooie aanleiding om te verwijzen naar de computercursussen van Oefenen.nl, Digisterker en SeniorWeb die leden en niet-leden gratis kunnen volgen.  

Lees het volledige bericht Het IDO en digitale vaardigheden   

Kamerbrief voortgang Digitale inclusie

In februari verscheen de Kamerbrief Werkagenda Waardengedreven Digitalisering voortgang lijn 1 digitale inclusie van staatssecretaris Van Huffelen. 

Lees de brief met bijlagen