Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitale inclusie & IDO - update mei

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 mei 2023
In dit bericht: Volg de training Didactische vaardigheden, Interactief dashboard voor IDO-data gepubliceerd, Eerste IDO-campagne is goed verlopen, BOLDcast De bibliotheek als motor van de slimme stad, en Bestel de IDO-informatiewaaier.
Inhoudsblokken
Jongen in zen-houding tussen IDO-termen

Beeld uit de tweede IDO-campagneperiode, voor jongeren 

Training Didactische vaardigheden

Reminder: bibliotheek­mede­werkers die computer­cursussen geven, kunnen deel­nemen aan een training waarin didactische vaardig­heden centraal staan. Deze training gaat niet over de inhoud, maar over hoe je een les opbouwt en geeft. De nadruk ligt op hoe je vanuit de behoeften en vraag van de deel­nemers jouw cursus kunt vorm­geven.  

Interesse? Neem contact op met jouw POI-contact­persoon over planning en mogelijk­heden. 

Lees meer over de training.

Dashboard gepubliceerd 

De KB heeft de verzamelde data over de IDO's verwerkt in een inter­actief dashboard. Zo is de landelijke ontwikkeling van de IDO’s sinds 2019 in beeld gebracht. Je kunt filteren op jaar, provincie, gemeente en biblio­theek­organisatie en -locatie, en zo de IDO-dienst­verlening evalueren, verbeteren en verantwoorden.

Lees het bericht over het IDO-dashboard

Eerste IDO-campagneperiode goed verlopen

De eerste periode van de IDO-campagne onder de gekozen doel­groepen ouderen, nieuw­komers en jongeren is goed verlopen. De periode liep van 6 februari tot en met 5 maart 2023. 

Op tv heeft 85 procent van de doel­groep ouderen (65 jaar en ouder) een spotje minimaal een­maal gezien, wat neer­komt op ruim 2,5 miljoen mensen. Gemiddeld zag men een spotje 9 keer.

In totaal hebben we via de social-kanalen meer dan 10 miljoen impressies gegenereerd (het aantal keren dat een uiting wordt getoond) en er zijn meer dan 1,3 miljoen unieke gebruikers bereikt die gemiddeld 8 maal met een uiting in contact kwamen. Hier ging het om nieuwe Nederlanders en jongeren. 

Lees het bericht over de IDO-campagne

BOLDcast De bibliotheek als motor voor de slimme stad 

Frank Huysmans, Annemarie Samuels en Stephanie Kuijper praten over de vraag hoe bibliotheken digitale geletterdheid bevorderen, en over de uitdagingen en dilemma's hierbij. 

Lees het bericht over de BOLDcast en de tekstuele samenvatting     

Reminder: bestel IDO-informatiewaaier  

Bestel de IDO-informatie­waaier vóór 31 mei. Dan heb je 'm eind juni in huis. De eerste bestelling is gratis voor biblio­theken.  
De waaier staat in de marketingtoolkit IDO op de portal Landelijke huisstijl. Je kunt hem aan­vullen met gegevens van je eigen IDO, bibliotheek en lokale partners met wie je samen­werkt. Bibliotheek Oostland ontwikkelde de waaier. 

Lees het bericht over de IDO-infomatiewaaier en hoe je 'm bestelt