Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitale inclusie & IDO - update november

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 november 2023
In dit bericht: Nieuwe versie Handreiking bieden binnen het IDO, Wijziging in IDO-campagne, Laatste plaatsen trainingen Didactische vaardigheden (Cybersoek), Dashboard IDO update Q3 2023, Inloggen met DigiD op MijnToeslagen verandert, Laatste kans om IDO-informatiewaaier kosteloos te bestellen, Website DigiHulplijn vernieuwd, Banken ondertekenen Manifest Digitale inclusie, Ansichtkaartenactie Theek5 om IDO te promoten, Ruim 8 miljoen volwassenen zijn onvoldoende mediawijs.
Inhoudsblokken
Jonge vrouw in bibliotheek

­Nieuwe versie handreiking Hulp bieden binnen het IDO

Onlangs verscheen de nieuwe versie van de Hand­reiking Hulp bieden binnen het Informatie­punt Digitale Overheid, met hand­vatten voor een intern gesprek over privacy- en klant­gericht handelen in het IDO. 

Download de handreiking Hulp bieden binnen het IDO

IDO-campagne 

We zitten in de laatste week van de vierde periode van de landelijke IDO-campagne. In overleg met ons media-inkoop­bureau hebben we een wijziging aan­gebracht in het uitzend­schema van de STER. Hier­door is het IDO in deze laatste week niet meer zicht­baar op YouTube. Wel hebben we een uitzend­schema in december: 1 spot die 8 keer wordt uitgezonden, rondom de uitzendingen van de Top2000. 

Trainingen Didactische vaardigheden (Cybersoek)

Voor de gratis trainingen Didactische vaardigheden (Cybersoek) zijn nog plaatsen vrij. Wil je meer leren over hoe je les­­geeft, leer­­doelen, hoe je een les opbouwt et cetera? Neem dan contact op met je POI-adviseur over mogelijke data.

Dashboard Informatiepunten Digitale Overheid: update Q3 2023

Het Dashboard IDO is bijgewerkt met registraties over het derde kwartaal van 2023. Hierin werden circa 15.000 vragen geregistreerd. Daarmee komt het totaal aantal IDO-vragen voor de eerste 9 maanden van 2023 op 52.000 vragen. Het Dashboard IDO is gebaseerd op de IDO-registraties uit de Output­registratie­tool en brengt de landelijke ontwik­keling van de IDO’s sinds 2019 in beeld. 
Daarnaast het is mogelijk om te filteren op jaar, provincie, gemeente en biblio­theek­organi­satie en -locatie. Zo kun je de data uit de Output­registratie­tool inzetten om de IDO-dienst­verlening te evalueren, verbeteren en verant­woorden.

Bekijk het IDO Dashboard

Inloggen met DigiD op MijnToeslagen verandert

Op 1 januari 2024 verandert de manier van inloggen op MijnToeslagen en in de app Kinder­opvang­toeslag. Het is dan niet meer mogelijk om in te loggen met alleen DigiD gebruikers­naam en wachtwoord. Inloggen gaat dan via sms-controle of de DigiD-app.

Bestel voor 17 november via de portal Landelijke huis­stijl de gratis folder Inloggen met DigiD bij Dienst Toeslagen verandert

Lees het bericht over inloggen met DigiD op MijnToeslagen

Reminder: IDO-informatie­waaier bestellen

Bibliotheek Oostland ontwik­kelde de IDO-informatie­waaier als hulpmiddel voor mede­werkers die vragen krijgen over de digitale over­heid. Deze waaier is landelijk beschik­baar voor alle IDO’s. De ­waaier bevat de meest­­gestelde vragen bij het IDO en geeft een over­­zicht van de stappen die hulp­vragers moeten door­lopen. Je kunt de waaier persona­liseren met de contact­­gegevens van eigen lokale door­verwijs­­partners. 

De eerste bestelling is gratis voor biblio­theken; bestel dan vóór 30 november. Latere bestel­lingen komen voor rekening van de biblio­theek.
Je kunt ook losse bladen bestellen. Hiervan komen de kosten voor de biblio­theek. 

Vanaf 2024 wordt alléén bij grote landelijke veran­deringen een­maal per jaar geactua­liseerd, mede op basis van goede suggesties voor toe­voeging en wijziging. Heb jij suggesties voor een update? Mis je een blad of thema? Mail het aan Elin Karlmark.

Lees het bericht over IDO-informatiewaaier bestellen   

DigiHulplijn: website vernieuwd

De website DigiHulplijn is vernieuwd, compleet met aan­gepast logo en nieuwe mate­rialen: pennen, posters, flyers en visite­kaartjes. Promoot de DigiHulplijn. 

Gebruik het bestelformulier voor de materialen

Banken ondertekenen Manifest Digitale Inclusie 

Op 12 oktober onder­tekenden de 4 grotere Nederlandse banken (ABN AMRO Bank, Rabobank, SNS Bank, ING), De Neder­landse Vereniging van Banken (NVB) en Betaal­vereniging Nederland gezamenlijk het Manifest Digitale Inclusie. Dit gebeurde tijdens een dialoog­sessie onder leiding van Laurentien van Oranje-Nassau. De VOB en KB waren bij deze bijeen­komst vertegen­woordigd. 

De banken hebben de ambitie uitgesproken om gezamenlijk een bijdrage te leveren de digitale kloof te dichten en willen hierbij samen­werken met biblio­theken. De VOB en de KB zijn in gesprek met de Neder­landse Vereniging van Banken over het vervolg van de pilot Bank­informatie­punten’.

Lees het bericht over de ondertekening
Bekijk de video van de ondertekening.

Ansichtkaarten­actie Theek5 om IDO te promoten

Ook in Brabant is in 2022 en 2023 het IDO in het zonnetje gezet. Er was een landelijke en een provinciale campagne. Er waren lokale acties, onder meer in het werk­gebied van Theek5.

In een publicatie deelt Carla Bellaard, projectleider Digitaal burgerschap, haar ervaringen over de ansicht­kaarten­actie: “Met behulp van de Whize Gebiedsanalyse hebben we de straten in kaart gebracht waar de 2 doel­groepen zich het meest bevinden. Maar liefst 36 van onze vrij­willigers hebben in 4 tot 6 weken meer dan 7.000 kaarten bezorgd. Een mega klus! Ik heb zelf ook kaarten gepost, jazeker. Tijdens het uitlaten van mijn hond.”

De publicatie geeft verder een kort verslag van een gelijk­soortige actie van Bibliotheek CultuurPuntAltena. 

Lees de publicatie over de ansichtkaartenactie

Ruim 8 miljoen volwassenen zijn onvoldoende mediawijs

Om te achter­halen hoe mediawijs Neder­landers nu eigen­lijk zijn, liet Netwerk Mediawijsheid in 2023 Kantar Public onder­zoek doen naar media­wijs­heid in Nederland. Hoewel het iets beter gesteld is met de media­wijsheid van Neder­landers dan 5 jaar geleden, wordt deze ontwik­keling ingehaald door de razend­snelle manier waarop media en techno­logie zich ontwik­kelen.

Lees het bericht over de uitkomsten van het onderzoek