Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitale inclusie & IDO - update september

Nieuwsbericht
Vergelijken
12 september 2023
In dit bericht: Ook huurders kunnen hun energielabel checken op MijnOverheid, Bibliotheek Den Haag organiseert een pilot rond het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties en het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude, De Digid app wijzigt op 18 september, Dienst Toeslagen verstuurt inkomens-attenderingsbrieven, Cubiss stelt de toolkit beschikbaar voor samenwerking met KBO, en Trainingen jongerenprogramma met Digisterker.
Inhoudsblokken
Vrouw in de bibliotheek

Huurders kunnen hun energielabel checken

Ook huurders kunnen nu het energielabel van hun huurwoning inzien op MijnOverheid. Voorwaarde is dat het energielabel is opgenomen in het register voor energielabels en dat het een woonhuis betreft.

Lees meer over huurders en energielabel checken.    

Informatie van de Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RVIG)

In samenwerking met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG) organiseert Bibliotheek Den Haag een pilot om ervaring op te doen met de vragen die leven over: 

Wijzigingen in DigiD app

Vanaf 18 september staat een nieuwe release van de DigiD app gefaseerd klaar in de app-stores. De handelingen, zoals het activeren en de ID-check toevoegen in de app, blijven in de basis hetzelfde. Maar het uiterlijk van de DigiD app is vernieuwd en daarmee dus anders dan mensen gewend zijn. Je kunt hierover vragen krijgen in het IDO.

Lees meer over wijzigingen in DigiD app

Inkomensattenderingsbrieven van Dienst Toeslagen 

Dienst Toeslagen verstuurt in de komende maanden inkomensattenderingsbrieven naar toeslagontvangers als hun inkomen mogelijk te hoog of te laag is ingeschat. In deze brieven vragen zij mensen om hun inkomen in Mijn toeslagen te controleren en eventueel te wijzigen. Er gaat een bijsluiter mee, waarop staat in welke situaties mensen hun inkomen moeten checken en hoe zij het goede inkomen doorgeven. De brieven worden verstuurd om ervoor te zorgen dat mensen de toeslagen krijgen waar zij recht op hebben en niet later hoeven terug te betalen. Wellicht komen er vragen over deze brieven in het IDO.

Lees meer over de inkomensattenderingsbrieven

Belasting betalen met iDEAL

Belasting kunnen betalen met iDEAL is een lang gekoesterde wens van zowel burgers als de Belastingdienst en Dienst Toeslagen. Btw (omzetbelasting) betalen met iDEAL kon al langer, maar nu is het mogelijk om ook andere betalingen te doen met iDEAL.

Betalen met iDEAL is nu mogelijk voor inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, huur-, kinderopvang- en zorgtoeslag en kindgebonden budget. In de komende jaren wordt dit uitgebreid.

Lees meer over belasting betalen met iDEAL   

Documenten Digitale inclusie

Er gebeurt veel rond stappenplannen, aanpakken en handreikingen. Vooral rond digitale inclusie. Goed om even stil te staan bij de samenhang en afstemming tussen de meest recente documenten:

Lees meer over de documenten en hun samenhang

Toolkit Samenwerking Katholieke Bond voor Ouderen

Cubiss heeft een toolkit opgesteld voor bibliotheken om contact op te nemen met hun lokale KBO-afdeling. Idee hierachter is dat de leden van de KBO interessant zijn voor de bibliotheek. Onder andere voor het IDO én voor trainingen rondom digitale vaardigheden. De toolkit is opgesteld voor Brabant, maar ook bibliotheken in andere provincies kunnen 'm gebruiken.  

Bekijk de toolkit Samenwerking Katholieke Bond voor Ouderen.