Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Documenten Digitale inclusie

Nieuwsbericht
Vergelijken
11 oktober 2023
Er gebeurt veel rond stappenplannen, aanpakken en handreikingen. Vooral rond digitale inclusie. Goed om even stil te staan bij de samenhang en afstemming tussen de meest recente documenten. Inmiddels is ook de VNG Handreiking Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie verschenen.
Inhoudsblokken
Animatietekening thema Mens centraal

Onlangs verschenen verschijnt:

  • De Alliantie Digitaal Samenleven publiceerde het Handboek Lokale aanpak voor digitale inclusie. Dit (online) handboek is voor wie zich wil inzetten voor een inclusieve, steeds meer digitaliserende samenleving. Het neemt je mee vanaf het moment dat jij het weet dat er in jouw gemeente mensen zijn die niet kunnen meekomen in de digitale samenleving tot het uitwerken van een plan van aanpak.
    Het handboek is hiermee een hulpmiddel om lokaal samenwerking te starten of te versterken om de digitale kloof te verminderen.
  • Speciaal voor gemeenten heeft de VNG de Handreiking Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie laten ontwikkelen door Kwink. De bouwstenen van de aanpak van de Alliantie Digitaal Samenleven komen hierin terug. 
  • En tot slot lanceerde Stichting Lezen en Schrijven deze week het Stappenplan Digitaal voor het leven. Dit acht-stappenplan heeft ook de gemeenten als doelgroep, en richt zich op digitale inclusie en laaggeletterden. 
    Ook in dit stappenplan komen de bouwstenen van de aanpak van de Alliantie Digitaal Samenleven terug. 

Zie ook