Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Handreiking Kwaliteit bij de aanpak van basisvaardigheden herzien

Nieuwsbericht
Vergelijken
7 juni 2023
Deze handreiking bevat informatie, instrumenten en voorbeelden om gemeenten te helpen bij het sturen op de kwaliteit van het non-formele aanbod rond basisvaardigheden. De handreiking is onlangs herzien. Bekijk de nieuwe versie.
Inhoudsblokken
Gezichten kijken van boven af in de camera

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de aanpak van laaggeletterdheid. Ze helpen inwoners die hun taal-, reken- of digitale vaardigheden willen verbeteren met passend aanbod.

Maar hoe krijgen gemeenten meer grip op de kwaliteit van dat aanbod? En hoe praat je hierover met de betrokken organisaties?

Om gemeenten te ondersteunen heeft het Rijk in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en gemeenten de handreiking Kwaliteit bij de aanpak van laaggeletterdheid laten ontwikkelen. De handreiking richt zich specifiek op het non-formele aanbod voor basisvaardigheden, dat tot de verantwoordelijkheid van gemeenten behoort. Hierbij wordt vooral ook de relatie gelegd met het sociaal domein. Want voor goede kwaliteit is een brede inzet op laaggeletterdheid nodig.

Lees meer over de handreiking en download de nieuwste versie van de handreiking via de website Expertisepunt Basisvaardigheden.