Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Informatiepunt Digitale Overheid - update januari

Nieuwsbericht
Vergelijken
10 januari 2024
In dit bericht: Jaarevaluatie IDO-campagne 2023 met vooruitblik op 2024, Scholingsdocumenten voor IDO-coördinatoren en -consulenten van POI's, en Programma Robuuste rechtsbescherming.
Inhoudsblokken
Jongen in de bibliotheek

Jaarevaluatie IDO-campagne 2023

In 2023 hebben we 4 landelijke campagneperiodes gevoerd met als belangrijkste doel het bereik van het IDO te vergroten. Daarnaast hebben we aan een aantal provinciale campagnes ondersteuning gegeven. Voor beide hebben we samengewerkt met bureaus die ons hebben geadviseerd over bijvoorbeeld keuzes maken op kanalen, middeleninzet en inkoop. Vrijwel alle doelstellingen zijn behaald.

Lees het bericht over de jaarevaluatie IDO-campagne 2023

IDO-campagne 2024

We werken aan de campagneplanning voor april en mei. De verbeterpunten uit 2023 nemen we hierin mee. Voor deze periode worden de huidige middelen ingezet. De planning stemmen we af met die van andere komende campagnes, zoals die van de VOB voor de bibliotheek. 

Scholingsdocumenten IDO

Voor IDO-coördinatoren en -consulenten van POI's staan er scholingsdocumenten op Biebtobieb (besloten groep). Op dit moment zijn dat documenten voor de training Intervisie- en brainstormtechnieken. Meer documenten volgen later. 

Programma Robuuste rechtsbescherming

We attenderen je graag op het programma Robuuste rechtsbescherming. Dit heeft als doel om het basisrecht van alle inwoners op onafhankelijke sociaal-juridische ondersteuning op lokaal niveau te garanderen. De toegang tot deze hulp moet laagdrempeliger en beter, oftewel ‘robuuster’ worden. De informatie en de ondersteuning kunnen van pas komen bij je werk in het IDO.

Lees het bericht over het programma Robuuste rechtsbescherming.