Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Informatiepunt Digitale Overheid - update maart

Nieuwsbericht
Vergelijken
13 maart 2024
In dit bericht: De eerste IDO-campagne-periode 2024; Nieuw en vernieuwd lesmateriaal Digisterker - Werken met de e-overheid; Minister Schouten benoemt IDO's als belangrijk voor toegang tot digitale dienstverlening; en Hulp bij de digitale overheid in Rotterdamse bibliotheek.
Inhoudsblokken
Vrouw in de bibliotheek

Eerste IDO-campagne 2024 start 18  maart

Om het bereik van het IDO te vergroten voeren we ook in 2024 landelijk campagne. De eerste campagneperiode loopt van 18 maart tot en met 26 mei. We gebruiken in deze periode de middelen die we afgelopen jaar hebben ingezet. Met de evaluaties en resultaten opgedaan in 2023 scherpen we de campagne verder aan. De campagne heeft vorig jaar goede resultaten behaald en we verwachten dat verder te kunnen verbeteren.

  • Vanaf 18 maart tot en  met 7 april voeren we campagne met online video en op social media. Deze richt zich specifiek op 2 doelgroepen: jongeren (16 tot 25 jaar) en nieuwe Nederlanders. 
  • Van 15 tot en met 28 april zijn de algemene kennisspot en de commercial met Fatima en Erica te zien op de kanalen van de Ster. Hiermee bereiken we de doelgroep senioren (65+).
  • Van 6 tot en met 26 mei volgt een online video- en social mediaperiode. Die heeft een vergelijkbare opzet als in maart/april. De resultaten van die eerste periode nemen we direct mee om de tweede periode verder aan te scherpen en doelgerichter te maken voor jongeren en nieuwe Nederlanders. 

Lees het bericht over de eerste IDO-campagne 2024  

Nieuw en vernieuwd lesmateriaal Digisterker - Werken met de e-overheid

Voor het programma Digisterker - Werken met de e-overheid heeft Stichting Digisterker nieuw lesmateriaal ontwikkeld en bestaand lesmateriaal vernieuwd. 

Aanpassingen

  • Module 1 is uitgebreid met nieuwe hoofd­stukken over de sms-controle en de DigiD app. 
  • Aan elk hoofd­stuk zijn de leer­doelen voor de cursist toe­gevoegd. 
  • De stappen­plannen in de werk­boek­hoofd­stuk­ken zijn voor­zien van een nieuwe vorm­geving. 
  • De Power­Point-presen­taties die bij de hoofd­stukken horen, zijn vernieuwd. 
  • Belang­rijkste toe­voeging: de online Digisterker Docenten Demo’s. 

Lees het bericht over de vernieuwingen op Digisterker.nl. 

Minister Schouten: IDO’s belangrijk voor toegang tot digitale dienstverlening

Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het programma Werk aan Uitvoering, een overheidsbreed programma om de publieke dienstverlening duurzaam te verbeteren.

Lees het bericht over de stand van zaken van Werk aan Uitvoering.  

Hulp bij de digitale overheid in de Rotterdamse bibliotheek

De miljoenen Nederlanders die het moeilijk vinden om te werken met een computer, smartphone of tablet kunnen onder meer terecht bij het IDO. Sinds 1 januari 2023 is de regie op de IDO’s belegd bij gemeenten. Myrthe Rensen, programmamanager Digitale inclusie bij de Bibliotheek Rotterdam vertelt hoe het afgelopen jaar is verlopen in Rotterdam.

Lees het interview met Myrthe over hulp bij digitale overheid