Informatie voor het bibliotheeknetwerk

KB verzorgt markttaken G!DS vanaf december 2020

Nieuwsbericht
Vergelijken
24 november 2020
Vanaf 1 december 2020 neemt de KB de werkzaamheden rond G!DS weer volledig in eigen beheer. Hier vallen nu ook de zogeheten ‘markttaken’ onder, die tot nu toe door SPN werden uitgevoerd. Het beheer en de doorontwikkeling van de G!DS-database was al de verantwoordelijkheid van de KB en dat blijft zo.
Inhoudsblokken

In september van dit jaar hebben we aangekondigd dat WegWijzer per 1 december 2020 stopt met de markttaken van G!DS.

Markttaken

G!DS wordt onder andere gebruikt voor het aanleveren van informatie aan digitale loketten, ook aan die van externe, niet bibliotheek-zijnde organisaties (gemeenten, culturele, toeristische en andersoortige organisaties). Deze organisaties betalen licentiekosten voor de invoer, het beheer en het gebruik van de data uit G!DS. Dit wordt dan ook beschouwd als een markttaak van G!DS.

Borging bestaande afspraken

Bestaande, soms langlopende, betalende afspraken van bibliotheken over de invoer, het beheer en gebruik van G!DS-data met opdrachtgevers moeten geborgd blijven. 

Hiervoor is de KB een inventarisatie gestart waarbij we een goed beeld hebben gekregen hoe de invulling van de informatiefunctie door bibliotheken als markttaak het beste ondersteund kan worden. Uiteindelijk doel van de KB is om bibliotheken dat perspectief en die continuïteit te bieden die benodigd zijn voor het uitvoeren van hun informatiefunctie.

Meer informatie

Voor vragen kunnen bibliotheken altijd terecht bij hun eigen provinciaal servicemanager. Daarnaast blijft het mogelijk om contact op te nemen met het landelijk team G!DS via gids@kb.nl.

Met vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Sander van Kempen.