Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Landelijke Monitordag: tips en ondersteuning bij de Effectenmonitor

Nieuwsbericht
Vergelijken
19 december 2019
Op 28 november kwamen veertig bibliotheken bijeen in de Observant in Amersfoort om met elkaar in gesprek te gaan over hun ervaringen met de Effectenmonitor. Tijdens deze dag kregen de bibliotheken tips en ondersteuning bij het gebruik van de monitor, konden zij ervaringen en best practices uitwisselen en was er de mogelijkheid ontwikkelwensen voor de toekomst uit te spreken.
Inhoudsblokken

Hoge deelname in 2019

In mei 2019 ging het eerste monitorjaar van start. Sindsdien zijn 110 bibliotheken begonnen met het uitvoeren van effectonderzoek onder de bezoekers van cursussen in hun lokale bibliotheek. De resultaten uit dit onderzoek kan men voor de eigen bibliotheek inzien en downloaden via een persoonlijk rapportageportaal. De analyse van het totaal aan data uit al deze lokale onderzoeken maakt het mogelijk om ook op landelijk niveau uitspraken te doen over de effectiviteit van bibliotheekcursussen. Het rapport waarin deze resultaten worden gepresenteerd, zal in 2020 verschijnen.

Een nieuwe naam: de Impactmonitor

Tijdens de Monitordag werd de nieuwe naam gepresenteerd waaronder de Effectenmonitor in 2020 doorgang zal vinden: de Impactmonitor. Deze nieuwe naam sluit nauw aan bij het bredere onderzoeksprogramma van de KB getiteld Impact. Binnen dit programma wordt ook op andere manieren gewerkt aan de ondersteuning van bibliotheken op het gebied van impact en effectmeting. Zo is er de Leergang Impactmanagement, een vijfdaagse cursus waarin bibliotheekprofessionals worden opgeleid in het definiëren, meten en communiceren van hun maatschappelijke impact. En op de website Bibliotheekinzicht worden informatie, inspiratie en instrumenten rondom het thema impact gebundeld en ontsloten.

Ontwikkelwensen voor 2020

Tijdens de Landelijke Monitordag konden bibliotheken hun wensen voor de doorontwikkeling van de monitor kenbaar maken. De belangrijkste ontwikkelwensen hadden betrekking op het verbeteren van de functionaliteit in het beheerportal, om zo logistieke en administratieve processen te vergemakkelijken. Ook werd de behoefte geuit aan nieuwe korte, eenvoudige vragenlijsten voor activiteiten met een kortdurend of meer open karakter, zoals lezingen, bijeenkomsten en spreekuren. Samen met ontwikkelpartner DESAN zal de KB de komende tijd alle wensen uitwerken in een ontwikkelplan voor de korte, middellange en lange termijn. Veranderingen worden in het eerste kwartaal van 2020 doorgevoerd, zodat deze in mei 2020 – wanneer het nieuwe monitorjaar start – zijn doorgevoerd.

Verslag en presentaties

Een verslag van de Monitordag is te vinden op deze pagina met webinars en presentaties. Hier zijn ook de PowerPointpresentaties van zowel het plenaire deel als de parallelsessies terug te vinden.

Afbeelding