Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Leesgedrag in coronatijden

Nieuwsbericht
Vergelijken
19 september 2020
De coronacrisis heeft grote gevolgen gehad voor de daginvulling van de Nederlandse consument. Met de intelligente lockdown, het tijdelijk sluiten van horeca, winkels en bibliotheken en het advies om zo veel mogelijk thuis te blijven heeft iedereen zijn vrijetijdsbesteding in meerdere of mindere mate moeten aanpassen. In de twee meest recente metingen van het GfK-SMB-kwartaalonderzoek naar lees-, koop- en leengedrag van Nederlandse consumenten is dan ook extra aandacht besteed aan de invloed die de intelligente lockdown heeft gehad op het leesgedrag van de Nederlanders.
Inhoudsblokken

Aangepast leesgedrag

Sinds het ingaan van de lockdown in maart heeft bijna de helft van de Nederlanders zijn leesgedrag aangepast. Vier op de tien Nederlanders geven aan in deze periode meer tijd te hebben besteed aan het lezen van boeken. Zo’n 14% zegt in deze tijd relatief meer e-books te hebben gelezen. Ook mensen die normaal gesproken niet zo vaak lezen, hebben het boek opgepakt: 6% van de niet-lezers geeft aan tijdens de lockdown meer tijd aan lezen te hebben besteed.

Digitaal

Vrije tijd

De leesfrequentie lijkt samen te hangen met de hoeveelheid vrije tijd die men heeft. Tijdens de intelligente lockdown kwam voor veel mensen meer tijd vrij: 44% van de respondenten gaf aan tijdens deze periode meer vrije tijd te hebben. Vooral jongeren onder de 35 jaar hadden meer vrije tijd; dit is tegelijkertijd de groep waarbij de stijging in leestijd het grootst was. Ouders daarentegen gaven aan minder vrije tijd te hebben gehad tijdens de lockdown; dit heeft ongetwijfeld te maken met het sluiten van de scholen en de kinderopvang. Hoewel ze minder tijd hadden om zelf te ontspannen met een boek, zijn ouders juist wel meer gaan voorlezen. 10% van de ouders van kinderen tot zes jaar geeft aan meer te zijn gaan voorlezen; bij ouders met kinderen tussen de zeven en twaalf jaar gaat het om 16%.

Kopen en lenen

Naast het leesgedrag is ook het koopgedrag van veel Nederlanders door de lockdown veranderd. Voordat deze begon, kocht 31% van de respondenten boeken online; vanaf de lockdown is dit gestegen naar 46%. Toch kocht nog steeds ruim de helft van de consumenten boeken in de fysieke boekhandel.

Ook het sluiten van de bibliotheken heeft invloed gehad op het consumentengedrag. Zo gingen bibliotheekbezoekers meer e-books lezen (15%), meer boeken kopen (13%) en meer lenen van andere bronnen, zoals andere mensen (10%) of de online bibliotheek (8%). Bijna de helft (48%) van de bibliotheekbezoekers zegt dat de tijdelijke sluiting van de bibliotheken geen gevolgen heeft gehad voor zijn eigen leesgedrag.