Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Leestip: 2 artikelen over (laag)geletterdheid

Nieuwsbericht
Vergelijken
27 september 2023
We attenderen je graag op 2 artikelen over (laag)geletterdheid van Thomas Bersee, historicus en adviseur Volwasseneneducatie: 'Meer dan lezen en schrijven. Een korte geschiedenis van de alfabetisering' en 'Laaggeletterdheid: het Ministerie van OCW wil af van het woord'.
Inhoudsblokken
Jeugdafdeling bibliotheek van boven af gezien

Laaggeletterdheid: het Ministerie van OCW wil af van het woord

Op 14 juli informeerde minister Dijkgraaf (OCW) de Tweede Kamer over de voortgang van de Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024. Dijkgraaf stelt in de betreffende Kamerbrief vast dat de aanpak van laaggeletterdheid een zaak is van de lange adem. Hij pleit ervoor om niet meer te spreken over ‘laaggeletterdheid’, maar over ‘basisvaardigheden’ omdat dit positiever zou klinken. Thomas Bersee gaat in de op de vraag of dat een goed idee is. Een lezenswaardig artikel met aandacht voor het gebruik van termen, doelgroepen, cijfers, aanpakken, organisaties, resultaten en kritische geluiden.

Lees het artikel Laaggeletterdheid: het Ministerie van OCW wil af van het woord op de website Sociaal Bestek. 

Meer dan lezen en schrijven. Een korte geschiedenis van de alfabetisering

Alfabetiseren is volgens het Van Dale-woordenboek 'personen leren lezen en schrijven'. Onze samenleving is erop ingesteld dat alle volwassen burgers zijn gealfabetiseerd. Voor de meeste Nederlanders is lezen en schrijven even vanzelfsprekend als zwemmen of fietsen. Kinderen leren vanzelf de mondelinge taal, maar lezen en schrijven moet worden aangeleerd. Dit gebeurt doorgaans op school. Sinds de uitvinding van het schrift is alfabetisering de kern van het onderwijs. Hieronder schetst Thomas Bersee de geschiedenis in vogelvlucht.

Lees het artikel Meer dan lezen en schrijven op de website Volwassenenleren.nl.