Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Meer leesplezier door de Bibliotheek op school

Nieuwsbericht
Vergelijken
3 augustus 2020
Op scholen met een goed ontwikkeld leesplan en een variëteit aan leesbevorderende activiteiten doen leerkrachten meer aan leesbevordering. Ook gaan leerlingen op deze scholen vaker naar de bibliotheek en lezen ze vaker thuis een boek. Dat blijkt uit de monitormeting van de Bibliotheek op school, die de resultaten van 2019 voor het primair en voortgezet onderwijs in kaart brengt.
Inhoudsblokken

Meer leesplezier

De resultaten van de metingen laten zien dat op scholen met een beter ontwikkeld leesbeleid leerkrachten meer leesbevorderende activiteiten ondernemen. In groepen van actievere leerkrachten liggen het leesplezier, de leesfrequentie en het aantal bibliotheekbezoeken van leerlingen bovendien hoger. De mediatheek wordt hetzelfde beoordeeld als in de meting over 2018. Leerlingen krijgen de meeste tips voor leuke boeken van hun ouders, vrienden of docent Nederlands. 

MUD21

Conclusies primair onderwijs

Een aantal conclusies uit de rapportage over het primair onderwijs:

  • Op scholen met beter ontwikkeld beleid doen leerkrachten meer aan leesbevordering.
  • In groepen van actievere leerkrachten liggen het leesplezier, de leesfrequentie en het bibliotheekbezoek van leerlingen hoger.
  • Leerlingen lezen gestaag minder vaak en minder graag, maar de frequentie van hun bezoeken aan de openbare bibliotheek daalt niet verder.
  • Meisjes en jongere leerlingen zijn positiever over lezen, boeken en de bibliotheek dan jongens en oudere leerlingen.
  • De invulling van de bouwstenen van de Bibliotheek op school verschilt sterk per provincie, bijvoorbeeld wat betreft het leesplan, de openingstijden van de schoolbibliotheek en voorlezen aan de groep.

Conclusies voortgezet onderwijs

Een aantal conclusies uit de rapportage over het voortgezet onderwijs:

  • Vmbo-leerlingen uit het eerste leerjaar lezen vaker en vinden het leuker om te lezen dan leerlingen uit hogere leerjaren.
  • Leesplezier en leesfrequentie zijn bij leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg hoger dan in de beroepsgerichte leerwegen.
  • Op scholen die goed scoren op de collectie van de mediatheek, op de expertise van de mediathecarissen en de medewerker van de bibliotheek, is het leesplezier van de leerlingen gemiddeld iets hoger dan op scholen die minder goed scoren.