Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Opnieuw verbreding in het bibliotheekaanbod rondom basisvaardigheden

Nieuwsbericht
Vergelijken
1 november 2023
Het bibliotheekaanbod rondom basisvaardigheden blijft groeien. In 2022 waren er meer fte’s en vrijwilligers beschikbaar voor de dienstverlening rondom basisvaardigheden dan in de jaren ervoor. Ook hadden voor het eerst in 2022 alle bibliotheekorganisaties minimaal één Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Dat blijkt uit onderzoek van de KB, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor.
Inhoudsblokken

Uitbreiding van het aanbod

De verbreding van het aanbod rondom basisvaardigheden zette ook in 2022 door. Meer bibliotheken zijn gaan inzetten op het aanbieden van verschillende vormen van dienstverlening. De grootste groei is zichtbaar rondom de domeinen Gezondheid, Zorg en Welzijn, Gezin, E-overheid en Inburgering. Met het project Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders zette 129 bibliotheekorganisaties een eenmalige subsidie in om hun gezinsaanpak rondom geletterdheid voor ouder en kind te verbeteren.

Alle bibliotheekorganisaties hebben een IDO 

In 2022 telde iedere bibliotheekorganisatie minimaal één Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Eind 2021 maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bekend extra te investeren in de inrichting en exploitatie van de IDO’s. Mede daardoor is de snelle groei van het aantal IDO’s doorgezet: van 439 IDO’s in 2021 naar 664 IDO’s in 2022. Deze locaties met een IDO registreerden in 2022 ruim 52 duizend vragen.

Resultaten

De landelijke rapportage biedt diverse aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan met de gemeente en andere samenwerkingspartners. Naast deze rapportage zijn de resultaten van deze meting verwerkt in een landelijke infographic. Ook zijn er voor POI’s infographics per provincie beschikbaar. De bibliotheken die hebben deelgenomen aan het onderzoek ontvangen daarnaast een individuele infographic, waarmee de dienstverlening rondom basisvaardigheden ook op lokaal niveau in kaart is gebracht. Zowel de landelijke en provinciale als de lokale resultaten zijn nader te analyseren via het dashboard op Bnetwerk. Dit dashboard biedt de bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte.

Infographic over het onderzoek naar basisvaardigheden.